Efling domaga się dymisji Aðalsteinna Leifssona z powodu jego niekompetencji

7. 02, 2023

Dziś rano Związek Zawodowy Efling wysłał pismo do biura mediatora państwowego, domagając się dymisji Aðalsteinn Leifsson ze stanowiska mediatora w sporze płacowym Eflingu z Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców (SA) z powodu jego rażącego braku kompetencji. Związek domaga się wyznaczenia jego zastępcy do dalszego prowadzenia negocjacji.

W złożonym przez Efling raporcie prześledzono sposób prowadzenia sprawy przez mediatora państwowego, argumentując jego działania jako niezaprzeczalny dowód do kwestionowania jego bezstronności.

Mediator państwowy złożył propozycję mediacji nie spełniając wymogów prawnych dotyczących wcześniejszej konsultacji z Eflingiem. Propozycja jest identyczna z ofertą SA i w żaden sposób nie pokrywa się z żądaniami Eflingu. Te i inne powody zostały szczegółowo omówione w poniższej prezentacji Eflingu.

Wszystkie kluczowe Związki pracowników na Islandii publicznie skrytykowały propozycję mediacji przedstawioną przez mediatora państwowego.

Pismo w języku islandzkim tutaj