Efling wprowadza system Tótal

9. 03, 2023

Efling wraz z AFL Starfsgreinasambandið, Aldan Stéttarfélag, Stéttarfélag Vesturlands i Verklýðsfélag Hlíf, podpisał umowę współpracy wdrożenia systemu Tótal. Jednocześnie Efling, Aldan, Stéttarfélag Vesturlands kupiły udziały w spółce Félagakerfí Tótal ehf., należącej wcześniej do AFL.

System Tótal został stworzony przez AFL Starfsgreinasambandið dla związków zawodowych. Rozwój systemu Tótal rozpoczął się w 2011 roku, kiedy AFL zlecił utworzenie dla siebie systemu rezerwacji domków letniskowych. W 2016 roku urozmaicono system, aby mógł m.in. przetwarzać wnioski o dofinansowania i aplikacje o płatności z funduszu chorobowego. Od początku utworzenia program był bez przerwy wzbogacany o nowe systemy.

Nieustanne ulepszanie programu pozwoliło uzyskać system, przy pomocy którego można m.in. przeprowadzić głosowanie, prowadzić sklep internetowy, tworzyć grupy i wysyłać do nich wiadomości, obsługiwać system związany z domkami letniskowymi i udzielać do nich dostępu, kontrolować składki członkowskie, obsługiwać aplikacje o dofinansowania i płatności z funduszu chorobowego. Dodatkowo można utworzyć raporty na podstawie danych z systemu. Tótal połączony jest z programem księgowym Navision / BC poprzez sieć, dzięki czemu aplikacje o wnioski i dofinansowania będą mogły być zatwierdzane automatycznie.   

System ma dostępną opcję logowania dla członków na ,,moją stronę’’, która na ten moment dostępna jest w aż 7 językach. Prace nad dodaniem większej ilości języków wciąż trwają. ,,Moja strona’’ to rozwiązanie samoobsługowe, którego założeniem jest wyjście na przeciw potrzebom członków.

Plan wprowadzenia systemu Tótal przez Efling jest w toku. Planowane jest całkowite przejście na Tótal jeszcze w tym roku.