Komisja negocjacyjna Eflingu podpisuje umowę z miastem Reykjavík

4. 04, 2023

Komitet negocjacyjny Eflingu zgodził się dziś wieczorem na odnowienie umowy zbiorowej z miastem Reykjavík. Umowa zawiera nową tabelę płac, która zapewnia członkom Eflingu podwyżkę płac zasadniczych o 9%.

Umowa jest ważna przez 12 miesięcy i wygasa 31 marca 2024 roku.

Przykłady wzrostu miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych, jakie otrzymują członkowie Eflingu:

  • Leiðbeinandi 1” z rocznym doświadczeniem otrzymuje 39.084kr,
  • pracownik zewnętrzny z 7-letnim doświadczeniem otrzymuje 38.653kr,
  • asystent opieki domowej z 5-letnim doświadczeniem otrzymuje 41.198kr,
  • kierownik oddziału przedszkolnego (“Deildarstjóri“) z 9-letnim doświadczeniem otrzymuje 47.401kr.

Wzrasta również dodatek specjalny od niższych wynagrodzeń. Jest to z jednej strony specjalna podwyżka od najniższych wynagrodzeń, oparta na punktach oceny pracy (starfsmat), a z drugiej strony stały dodatek dla pracowników przedszkoli i opieki domowej.

W porozumieniu znalazł się również zapis o planowanych dalszych rozmowach w trakcie trwania umowy na temat  punktów umowy niedotyczących bezpośrednio podwyżkom.

Umowa zostanie szczegółowo wyjaśniona i poddana pod głosowanie członków zaraz po weekendzie, a wyniki głosowania zostaną przedstawione nie później niż 14 kwietnia.

Ostatni etap negocjacji miał miejsce w siedzibie związku Efling. Poprzedni kontrakt wygasł  31 marca, a negocjacje nigdy nie zostały skierowane do państwowego mediatora.

“Zapisy tej umowy są, zdaniem naszej komisji negocjacyjnej, do przyjęcia. Miasto było skłonne do negocjacji i było nastawione na rozwiązania w związku z czym wywiązała się konstruktywna dyskusja. Jestem szczególnie zadowolona z utrzymania specjalnych dodatków, które były największą wygraną  członków Efling w negocjacjach i umowie na 2020 rok. Zachęcam członków do obejrzenia prezentacji umowy i głosowania nad nią – powiedziała Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Efling.

Umowa jest dostępna tutaj w pliku PDF.

Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Efling i Rakel Guðmundsdóttir, szefowa komisji negocjacyjnej miasta Reykjavík, podpisują umowę wraz ze swoimi komisjami negocjacyjnymi.