Umowy zbiorowe z SSSK

13. 06, 2023

We wtorek 6 czerwca, Związek Zawodowy Efling podpisał umowy zbiorowe ze Stowarzyszeniem Szkół Niezależnych (SSSK). Umowy obejmują takie same podwyżki, jakie zostały zawarte w umowach podpisanych z miastem Reykjavík.

Umowa zostanie poddana pod głosowanie członków zatrudnionych na podstawie umów z SSSK. Głosowanie nad przyjęciem nowej umowy zbiorowej odbędzie się drogą elektroniczną i rozpocznie się we wtorek 13 czerwca o godzinie 14:00, a zakończy o godzinie 11:00 w poniedziałek, 19 czerwca.