Efling to My – zobacz rozkład statystyczny członków Eflingu

18. 09, 2023

Już teraz możesz sprawdzić różnorodność członków Eflingu pod kątem różnych czynników. Na stronie internetowej Eflingu umieściliśmy panel statystyczny, w którym można zobaczyć rozkład pracowników według pochodzenia etnicznego, sektorów zawodowych, zawodów, płci i wieku. Dodatek ten jest częścią polityki Eflingu polegającej na zapewnianiu naszym członkom przejrzystych informacji, które będziemy na bieżąco aktualizować.

Panel umożliwia nam lepszy wgląd w liczbę członków, ich rozmieszczenie na rynku pracy oraz podstawowe informacje na ich temat. Klikając w poszczególne pozycje możesz sprawdzić bardziej szczegółowe statystyki, np.: jeśli wybierzesz mężczyzn w wieku 20-29 lat, którzy pracują w domach opieki dla osób starszych, zobaczysz szczegółowy podział według narodowości i zawodu.

Z panelu dowiemy się również, że w 2022 roku w Eflingu było 41 707 członków, co dzieli się na 144 narodowości. Kiedy bliżej przyjrzymy się narodowościom, zauważymy, że prawie połowa to osoby pochodzenia Islandzkiego, czyli 19 372 osoby. Druga co do wielkości grupa pochodzi z Polski – 8012 osób, a trzecia – 2222 osoby – z Litwy. Kolejno Rumunia – 1391 osób i Łotwa 1146. Członkowie posiadający inne narodowości, które nie zostały wyszczególnione w tym panelu, to 9564 osoby.

Można także sprawdzić podział członków Związku w oparciu o główne umowy zbiorowe oraz to, czy zatrudnieni są na prywatnym, czy publicznym rynku pracy. Rynek prywatny jest zdecydowanie większy i obejmuje 84% członków, czyli 35 046 osób. Następnie około 10% zatrudniona jest dla miasta Reykjavík i związanych z nim organizacji, 8% zatrudniona jest w domach spokojnej starości i domach opieki.

Ogółem zatrudnionych jest 3882 pracowników, w tym najwięcej z nich, bo aż 3815 osób, zatrudniona jest na prywatnym rynku pracy.

Większość członków Eflingu to osoby w wieku od 20 do 29 lat, czyli prawie 37%. Kolejną co do liczebności grupą wiekową są osoby w wieku 30–39 lat, które stanowią około 23%. Trzecią co do wielkości grupą wiekową są osoby poniżej 20 roku życia, które stanowią około 17% członków. Jedna czwarta członków Eflingu, czyli około 25%, to osoby powyżej czterdziestki.

Mężczyźni stanowią ponad połowę członków Związku, czyli 23 317, kobiety stanowią 18 354, i osoby niebinarne 36.

Kliknij poniżej, aby wyświetlić panel statystyczny: