Starfsafl zmienia zasady alokacji dofinansowań na kursy zagraniczne

4. 10, 2023

Członkowie zatrudnieni w firmach prywatnych nie mogą już ubiegać się o dofinansowanie zagranicznych kursów online. Zgodnie z rozporządzeniem Zarządu Starfsafl, funduszu szkoleń zawodowych wspierających członków zatrudnionych w sektorze prywatnym decyzja zacznie obowiązywać natychmiast.

Rozporządzenie Starfsafl

Zarząd Starfsafl podjął decyzję o przeglądzie zasad przyznawania stypendiów osobom fizycznym w zakresie kursów zagranicznych online.

Starfsafl nie będzie przyznawać stypendiów na szkolenia i kursy zagraniczne online, z wyjątkiem szkolnictwa wyższego na akredytowanych uniwersytetach. Decyzja wchodzi w życie natychmiast. W nadchodzących miesiącach Zarząd Starfsafl kompleksowo przeanalizuje zasady przyznawania stypendiów na kursy zagraniczne i ponownie oceni decyzję po zakończeniu analizy.

Członkowie stowarzyszeń członkowskich Starfsafl; Związek zawodowy Efling, Związek Zawodowy Hlíf w Hafnarfjörður oraz Związek Zawodowy i Stowarzyszenie Marynarzy z Keflavíku i okolic, nie mogą zatem ubiegać się o dofinansowania na kursy i szkolenia zagraniczne online (z wyjątkiem akredytowanych uczelni wyższych), wszystkie tego typu wnioski zostaną odrzucone. Kursy online / odbywające się na islandzkich stronach internetowych będą nadal dofinansowywane, jeśli spełnione zostaną odpowiednie warunki funduszu edukacyjnego.