Walka klas jest walką kobiet

25. 10, 2023

Dziesiątki tysięcy kobiet i osób niebinarnych zebrało się wczoraj na strajku kobiet w Arnarhól, to największa demonstracja kobiet na Islandii od 1975 r. Podczas demonstracji domagano się m.in. podjęcia konkretnych działań w celu poprawy sytuacji kobiet i osób niebinarnych, wyeliminowania uprzedzeń wobec grup mniejszościowych oraz wyeliminowania zjawiska przemocy ze względu na płeć.

Niestety większość kobiet Eflingu nie mogło uczestniczyć w strajku, gdyż ich pracodawcy nie udzielali płatnego urlopu w tym dniu. Członkinie Eflingu to kobiety pracy, obejmujące niskopłatne stanowiska. Pełnią podstawowe funkcje społeczne i napędzają koła gospodarki. Są absolutnie niezbędne, jednocześnie żyjąc w najgorszych warunkach na islandzkim rynku pracy.

Wyniki ankiety, którą Varða – Instytut Badań Rynku Pracy przedstawił członkom ASÍ i BSRB w lutym tego roku, wyraźnie pokazują, jak trudna jest sytuacja ludzi pracy na Islandii. Kobiety Eflingu znajdują się w wyjątkowo ciężkiej sytuacji finansowej. 63% z nich ledwo wiąże koniec z końcem, ponad połowa boryka się z kosztami mieszkaniowymi. Równie liczna grupa nie jest w stanie pokryć niespodziewanych wydatków w wysokości 80 000 ISK. Połowa kobiet Eflingu ocenia swój stan psychiczny jako zły, a ponad 53% wykazuje objawy wypalenia zawodowego, czyli znacznie więcej niż w innych Związkach. Członkowie Eflingu obcego pochodzenia, są najbardziej narażeni na dyskryminację na rynku pracy, ponad 52% imigrantek, członkiń Eflingu doświadczyło jednego lub więcej takich naruszeń.

  • 63% kobiet Eflingu ma trudności ze związaniem końca z końcem.
  • Ponad połowa członkiń Eflingu boryka się z kosztami mieszkaniowymi.
  • 55% kobiet Eflingu nie jest w stanie pokryć niespodziewanych wydatków w wysokości 80 000 ISK.
  • 50% członkiń Eflingu ocenia swój stan psychiczny jako zły.
  • 53% kobiet Eflingu wykazuje objawy wypalenia zawodowego, jak wynika z ankiety jest to największy odsetek wśród członkiń pozostałych Związków
  • 52% imigrantek, członkiń Eflingu doświadczyło naruszeń na rynku pracy.

Z całością ankiety na temat statusu członków Eflingu można zapoznać się TUTAJ.

Wyniki ankiety podkreślają jedynie pilną potrzebę poprawy warunków pracy kobiet. Jako społeczeństwo musimy po prostu działać lepiej. Walczmy wspólnie o lepsze warunki pracy kobiet i osób niebinarnych. Ci, którzy tworzą wartość, zasługują na coś lepszego.