Zmiany w zasadach przyznawania stypendiów edukacyjnych

20. 11, 2023

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 16 listopada podjęto decyzję, że do wniosków o stypendia edukacyjne będą przyjmowane wyłącznie potwierdzenia wpłaty z islandzkich banków.

Do wszystkich wniosków należy dołączyć potwierdzenie zapłaty faktury, a po 14 listopada wszystkie rachunki za faktury wystawione po tej dacie muszą pochodzić z islandzkiego banku. W związku z tym nie będzie możliwości rozpatrywania wniosków o stypendia edukacyjne, gdy będzie jedynie potwierdzenie wpłaty z banków zagranicznych.

Nadal będziemy akceptować faktury, których płatność zostanie potwierdzona na samej fakturze oraz na potwierdzeniu płatności z islandzkich banków. Zarząd (Starfsafl) wspiera kształcenie pracowników socjalnych na rynku powszechnym.

Więcej informacji można uzyskać u Starfsafl poniżej: