Propozycje przedstawione przez sojusz związków przyniosą cenne korzyści płacowe (spot)

15. 01, 2024

Przywrócenie publicznych systemów redystrybucji świadczeń na dzieci, ulg podatkowych i dodatków mieszkaniowych przyniesie członkom Eflingu podwyżki wynagrodzeń, z których najbardziej skorzystają osoby o najniższych dochodach. Środki te przyniosą także korzyści finansowe osobom znajdującym się wyżej na drabinie dochodowej. Propozycje wysunięte przez sojusz związkowy złożony z Eflingu i kilku największych związków przynależnych do ASÍ, zgodnie z którymi przywrócenie tych systemów jest głównym czynnikiem wpływającym na wynagrodzenia członków związku, po podpisaniu umów zbiorowych dla sektora publicznego, mają także na celu szybkie i bezpieczne obniżenie inflacji i stóp procentowych, z korzyścią dla wszystkich.

Gościem Sólveig Anny Jónsdóttir, przewodniczącej Eflingu w nowym spocie na temat statusu negocjacji jest Stefán Ólafsson, profesor, doradca Eflingu oraz ekspert w dziedzinie systemów redystrybucji i badań rynku pracy.

Stefán wyjaśnia w spocie, że strategia przyjęta przez sojusz utworzony przez związki, na potrzeby negocjacji układów zbiorowych polega na położeniu nacisku na szybkie obniżenie inflacji i stóp procentowych. „Oznacza to, że zwłaszcza na początku negocjacji musieliśmy zastosować bardzo skromne podwyżki płac” – powiedział Stefán

Powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno

Stefán wyjaśnia, że członkowie Eflingu nie mogą przystać jedynie na niskie lub umiarkowane podwyżki płac, dodatkowo należy zapewnić im inne wynagrodzenia. W związku z tym Efling wysunął propozycje, których celem jest przywrócenie dawnych systemów zasiłków na dzieci, ulg podatkowych i dodatków mieszkaniowych, zwiększając w ten sposób wsparcie dla gospodarstw domowych, gwarantując tym samym członkom Eflingu wzrost dochodu do dyspozycji.

Ponadto zdaniem Stefána powinniśmy tę reformę przeprowadzić już dawno. W ciągu ostatnich trzydziestu lat zaobserwowaliśmy znaczny spadek wartości świadczeń. „Przeciętna rodzina traci co miesiąc około 40 tysięcy koron w ramach wsparcia z tych systemów. Dlatego mówimy tutaj o ich przywróceniu. Oznacza to, że konieczne będzie podwojenie wydatków państwa na te kwestie, co zapewni pracownikom niskopłatnym i tym o średnich dochodach świadczenia w wysokości od 30 do 50 tys. koron miesięcznie, w kwocie wolnej od podatku. Jest to dość cenna korzyść finansowa, która w znacznej mierze trafi do grup o niskich zarobkach.”

Piłka jest po stronie rządu

Stefán wyjaśnia, że jeśli zostaną spełnione żądania sojuszu, to osoby zarabiające miesięcznie poniżej 500 tys. koron, otrzymają dodatkowo ponad 60 tys. koron, po opodatkowaniu. W tym zdecydowana większość tej podwyżki, ponad 40 tys. koron, pochodziłoby z systemów redystrybucji świadczeń, jak wspomniano powyżej, w kwocie wolnej od podatku. Dla tych, których miesięczna pensja wynosi od 500 do 600 tys. koron, podwyżka wyniesie nieco ponad 55 tys. koron, z czego 40 tys. pochodziłoby z systemów redystrybucji. Kolejno kwota podwyżek powoli zmniejszałaby się, w zależności od wzrostu dochodów. Osoby z miesięcznym wynagrodzeniem przekraczającym 1,1 mln koron nie otrzymają podwyżki świadczeń.

Nie stanie się tak, jeśli rząd nie spełni żądań dotyczących podwyżki świadczeń na dzieci, ulg podatkowych i dodatków mieszkaniowych. Piłka jest zatem po stronie rządu.

Punkt zwrotny

Stefán uważa, że pod wieloma względami jest to nowe podejście do umów zbiorowych. „Redukujemy roszczenia o podwyżki płac, natomiast domagamy rekompensaty w innej formie. Jeśli uda nam się obniżyć inflację, to w przyszłym roku spadnie ona do 3,5–4 procent, wówczas spodziewane podwyżki płac zapewnią znaczny wzrost budżetu gospodarstw domowych. Relatywnie rzecz biorąc, wzrost będzie największy wśród najmniej zarabiających, ze względu na formę podwyżek, na co wielokrotnie zwracał uwagę Efling. Co więcej, jeśli będziemy konsekwentnie podążać tą ścieżka, to będzie to punkt zwrotny w rozwoju państwa opiekuńczego w Islandii. Wzmocni to pozycję gospodarstw domowych w obliczu wahań dochodów, zwłaszcza w czasie kryzysu  – powiedział Stefán

Zachęcamy członków Eflingu do wysyłania zapytań dotyczących negocjacji układów zbiorowych bezpośrednio do przewodniczącej Związku Sólveig Anny, na adres solveiganna@efling.is Otrzymaliśmy już wiele zapytań i pracujemy nad przygotowaniem odpowiedzi w kolejnych spotach, które zostaną przesłane na listę mailingową członków Eflingu.