Sólveig Anna – optymistycznie podchodzi do podpisania historycznego układu zbiorowego

10. 01, 2024

W nadchodzących negocjacjach umów zbiorowych w sektorze prywatnym Efling domaga się podwyżek świadczeń na dzieci, ulg w oprocentowaniu i dodatków mieszkaniowych. W praktyce mogą one w znacznym stopniu zniwelować podwyżki płac, są od nich cenniejsze, ponieważ każda korona z tych świadczeń jest wolna od podatku i trafia bezpośrednio do kieszeni pracowników. Jeśli przedstawione wobec rządu żądania zostaną spełnione, to w połączeniu z umiarkowanymi podwyżkami w ramach kontraktów długoterminowych, uda nam się sporo osiągnąć.

Tak brzmi oświadczenie Sólveig Anny Jónsdóttir, przewodniczącej Eflingu, w opublikowanym poniżej  filmiku. W oświadczeniu Sólveig Anna mówi również o decyzji Eflingu o przystąpieniu do sojuszu w ramach Islandzkiej Konfederacji Pracy (ASÍ), reprezentującego około 93 procent członków ASÍ. Celem jest forsowanie kontraktów, które będą miały realny wpływ na warunki życia członków Eflingu.

Benefity muszą wzrosnąć

Jesienią Efling podjął decyzję o próbie stworzenia sojuszu z innymi związkami w ASÍ. Doświadczenia ostatniej zimy pokazały, że mocno podzielony i bezkierunkowy ruch robotniczy nie osiągnął wystarczających rezultatów w negocjacjach.

Podczas dyskusji w ASÍ, Sólveig Anna podkreśliła, że ​​należy zawierać długoterminowe umowy zbiorowe, przewidujące stałą podwyżkę wynagrodzeń, ponieważ zapewniają one pracownikom o niskich zarobkach najwyższe proporcjonalnie podwyżki i tym samym przyczyniają się do przejścia w kierunku równego społeczeństwa.

Podczas dyskusji w ASÍ tej jesieni Efling opowiedział się również za żądaniem korekty świadczeń na dzieci, ulg w oprocentowaniu i dodatków mieszkaniowych. Wysokość tych świadczeń jest zbyt niska, tak samo jak limity ich redukcji. „Wartość tych wszystkich świadczeń jest dla nas bardzo cenna w negocjacjach, ponieważ w przeciwieństwie do naszych zarobków są one wolne od podatku” – powiedziała Sólveig Anna. Podwyżki tych świadczeń mogą w znacznym stopniu zniwelować podwyżki płac.

Spadek inflacji- niezwykle istotny

Zdaniem przewodniczącej Eflingu rząd będzie gotowy podjąć takie działania w zamian za negocjacje zbiorowe, które wspierać będą skoordynowane działania przeciwko inflacji. W tym kontekście bardzo ważne jest, aby Efling nalegał na zawieranie umów o stałą kwotę podwyżki. Takie umowy zmniejszają prawdopodobieństwo niekontrolowanego dryftu płac najlepiej zarabiających, a tym samym nadmiernej ekspansji gospodarczej i inflacji.

„Przewidujemy, że przedstawiając solidny i wiarygodny plan, możemy spodziewać się sytuacji, w której inflacja zacznie spadać stosunkowo szybko. To z kolei umożliwiłoby Bankowi Centralnemu obniżenie stóp procentowych. Wszyscy, którzy spłacamy kredyty hipoteczne i jesteśmy świadkami ich gwałtownego wzrostu przy obecnych wysokich stopach procentowych, rozumiemy, jak ważne jest ich jak najszybsze obniżenie” – powiedziała Sólveig Anna

Pozytywne nastawienie

W rezultacie Efling, VR, SGS, Samiðn i LÍV zdecydowały się współpracować nad układem zbiorowym uwzględniającym te żądania. Ponadto wymagane jest wprowadzenie usprawnień w sprawach najemców oraz zawarcie w umowach rygorystycznych zapisów dotyczących obniżania inflacji i stóp procentowych. Sam faktu utworzenia sojusz przez pięć stowarzyszeń jest istotny, gdyż znacznie zwiększa to szanse na pomyślną realizację celów wobec Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (SA) i rządu.

Pierwsze spotkanie negocjacyjne z SA odbyło się pod koniec grudnia. Przebieg spotkania napawa optymizmem, szczególnie przyjęcie wspólnego oświadczenia wzywającego do powstrzymania podwyżek cen i podwyżek opłat. Zdaniem Sólveig Anny, SA prawdopodobnie poprze propozycje związków sojuszniczych.

Sojusz spotkał się już z rządem, gdzie przedstawiono propozycje zaangażowania rządu w negocjacje. Spotkanie to, podobnie jak poprzednie, przebiegło pozytywnie i napawa optymizmem.

Członkowie Eflingu są niezbędni

„Jestem pewna, że jednym z powodów, dla których dotarliśmy do punktu, w którym jesteśmy, jest ogromna wytrwałość, cierpliwość i odwaga, jaką wykazali się członkowie Eflingu w ostatnich latach oraz wola wspólnej walki o lepsze warunki życia. Wiem, że nasi dzisiejsi negocjatorzy i ASÍ szanują poglądy i opinie Eflingu i jego członków, wyczuwam to w komunikacji i na spotkaniach. To wszystko dzięki wam, drodzy członkowie i waszej walce w poprzednim sezonie” – powiedziała Sólveig Anna w swoim oświadczeniu.

Na dziś zaplanowano kolejne spotkanie negocjacyjne sojuszu z SA, natomiast jutro odbędzie się spotkanie komisji negocjacyjnej Eflingu z SA, w sprawie indywidualnych żądań Eflingu.

Sólveig Anna będzie na bieżąco informować członków Eflingu o postępie i statusie negocjacji płacowych za pomocą krótkich filmików, takich jak ten. Przewodnicząca zachęca również wszystkich członków do wysyłania zapytań na jej adres e-mail, solveiganna@efling.is, obiecuje dołożyć wszelkich starań, aby odpowiedzieć na nie w następnym filmiku.

„Nie mogę się już doczekać, tego co będzie się tutaj działo w nadchodzących dniach i tygodniach” – podsumowała Sólveig Anna.