Oświadczenie Komisji Negocjacyjnej Eflingu z wezwaniem do strajku

29. 02, 2024

Konfederacja Pracodawców (SA) okazała brak szacunku wobec Sojuszu związkowego w tym Eflingu, łamiąc zawarte wcześniej porozumienie poprzez działanie niezgodne z deklarowanymi propozycjami negocjacji układów zbiorowych. Wczoraj, na posiedzeniu komisji negocjacyjnej Eflingu jednomyślnie zatwierdzono propozycję ogłoszenia wezwania do strajku. Głosowanie w sprawie strajku wśród członków Eflingu zaplanowano na przyszły poniedziałek. To w rękach SA leży unikniecie strajków. Komisja negocjacyjna Eflingu gotowa jest spotkać się z przedstawicielami SA, pod warunkiem, że będą mieli konkretne rozwiązania do zaoferowania.

Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Negocjacyjna Eflingu zatwierdziła następujące oświadczenie, które przesłano SA:

Konfederacja Przedsiębiorców
Sigríður Margrét Oddsdóttir
Dyrektor generalny

Reykjavík, 28 lutego, 2024

Komisja negocjacyjna związku Efling – wyraża swoje głębokie rozczarowanie podejściem Konfederacji Przedsiębiorców do trwających negocjacji. SA okazało brak szacunku dla Sojuszu związkowego, łamiąc zawarte porozumienie w sprawie polityki płacowej. Wcześniej mocno podkreślano, że polityka płacowa będzie odgrywać ważną rolę przy wspieraniu obniżenia stóp procentowych i inflacji.

Konfederacja złamała porozumienie, działając wbrew wyznaczonym celom negocjacji układów zbiorowych. SA przedstawiło ofertę z dodatkiem do procentowych podwyżek płac, lepiej opłacanym grupom w ramach ASÍ, które groziły strajkami. Dokonano tego bez wcześniejszego porozumienia z Sojuszem związkowym.

Konfederacja okazała także brak szacunku wobec Eflingu, spełniając żądania grup o wysokich zarobkach i odrzucając wszelkie żądania związku dotyczące długoterminowych dostosowań zapisów układów zbiorowych oraz korekty umów osób sprzątających, które SA powiązało z obniżką wynagrodzeń pozostałych grup członków Eflingu.

Komisja negocjacyjna Eflingu uważa zachowanie SA za skandaliczne, ponieważ podczas wszystkich rozmów Efling starał się ze swoje strony wykazać wolę negocjacyjną. Dla przykładu komisja negocjacyjna zgodziła się na zatwierdzenie bardzo umiarkowanej podwyżki płac, aby wesprzeć cel, jakim jest obniżenie stóp procentowych i inflacji. Co więcej, Efling wykazał chęć do negocjacji, jak dotąd całkowicie unikając poruszania kwestii ewentualnego strajku.

Komisja negocjacyjna uważa, że jedyną logiczną reakcją na zaistniałą sytuację jest zaproszenie członków Eflingu do zajęcia stanowiska w sprawie akcji strajkowej. Z tego powodu komisja negocjacyjna jednogłośnie przyjęła propozycję wezwania do strajku, która zostanie ogłoszona w najbliższy piątek, z zastrzeżeniem, że głosowanie nad nią wśród członków związku rozpocznie się w poniedziałek po południu.

Strajki rozpoczną się 18 marca i odbędą się wśród pracowników firm sprzątających – grupy na islandzkim rynku pracy, która żyje w najtrudniejszych warunkach, na której Efling wraz z Sojuszem związkowym skupiał się najbardziej od początku negocjacji. Według ankiety przeprowadzonej przez związek na początku tego miesiąca, ponad 80% członków Eflingu, zatrudnionych w firmach sprzątających, jest gotowa wesprzeć akcję strajkową.

Komisja negocjacyjna deklaruje możliwość odwołania wezwania do strajku. Wszystko w rękach SA.

Komisja negocjacyjna jest otwarta na spotkanie z przedstawicielami SA jedynie w przypadku sensownej oferty dla członków Eflingu. Po spotkaniu komisja podejmie decyzję, czy istnieją podstawy do ewentualnego odłożenia przygotowań do działań strajkowych.

w im. Komisji Negocjacyjnej Eflingu

______________________________
Sólveig Anna Jónsdóttir
przewodnicząca Eflingu