Propozycja Komisji Nominacyjnej dotycząca nominacji do Zarządu Eflingu zatwierdzona na posiedzeniu Rady Nadzorczej

12. 02, 2024

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Eflingu, w dniu 8 lutego zatwierdzono propozycję komisji nominacyjnej w sprawie nominacji do zarządu Związku, zgodnie z art.10 Statutu Związku. Propozycje składu zarządu Eflingu obejmują kadencję 2024-2026 w składzie: przewodniczący, skarbnik, sześciu członków Zarządu, audytorzy finansowi i zastępca.

Lista przedstawia się następująco:

Przewodnicząca: Sólveig Anna Jónsdóttir
Skarbnik: Michael Bragi Whalley

Zarząd:
Guðbjörg María Jósepsdóttir
Innocentia Fiati Friðgeirsson
Kolbrún Valvesdóttir
Olga Leonsdóttir
Rögnvaldur Ómar Reynisson
Sæþór Benjamín Randalsson

Audytorzy finansowi:
Alexa Tracia Patrizi
Valtýr Björn Thors

Zastępca:
Bożena Bronisława Raczkowska

Inne listy należy złożyć do godz.12.00 w poniedziałek 19 lutego, należy dołączyć rekomendację 120 członków Eflingu.