Nowa umowa zbiorowa na rynku prywatnym – Tajne głosowanie elektroniczne 

12. 03, 2024

13 marca 2024 r. o godz. 12 rozpocznie się tajne głosowanie elektroniczne nad nową umową zbiorową pomiędzy Związkiem Efling a SA (Konfederacją Islandzkich Przedsiębiorców) obejmującą prywatny rynek pracy, podpisaną 7 marca 2024 r. Głosowanie będzie otwarte do godziny 12:00 w dniu 20 marca 2024 r. Umowa zakłada zmiany w umowie głównej Eflingu i SA, i w umowie Eflingu i SA obejmującej pracę w restauracjach, hotelach i porównywalnych przedsiębiorstwach. 

Link z dostępem do głosowania elektronicznego znajduje się poniżej (aktywny 13 marca o godzinie 12:00) 

Głosować mogą wyłącznie członkowie zatrudnieni na podstawie wyżej wymienionych umów zbiorowych w obszarze członkostwa Eflingu. 

Członkowie Związku, którzy nie figurują na liście wyborców, natomiast posiadają prawo do głosowania, proszeni są o wysłanie wiadomość email do komisji wyborczej z prośbą o dodanie do listy wyborców najpóźniej do godz. 15:00 19 marca. Do wniosku należy dołączyć odcinek wypłaty lub umowę o pracę. Dokumenty potwierdzające traktowane są jako poufne i należy je przesłać na adres email felagsmal@efling.is. Członkowie, którzy nie mają możliwości oddania głosu drogą elektroniczną, mają prawo do głosowania za pomocą karty wyborczej w siedzibie Związku w godzinach otwarcia biura, wymagane jest posiadanie ważnego dowodu tożsamości. Głosowanie ogranicza się do godzin otwarcia biura w czasie trwania głosowania elektronicznego.