Zakrojone na szeroką skalę operacje w związku z podejrzeniem handlu ludźmi

7. 03, 2024

Związkowa Inspekcja Pracy oraz Efling w pełni włączyły się w działania władz dotyczące spółek należących do Davíð Viðarssona. Doniesiono, że we wtorek, 5 marca, centralny wydział śledczy policji przeprowadził szeroko zakrojone czynności wobec ośmiu spółek należących do Davíða.

W trakcie operacji aresztowano osiem osób, podejrzewa się, że ofiar handlu ludźmi jest kilkadziesiąt. Niektórzy z nich są członkami związków MATVÍS i Efling. Policja podała dzisiaj, że w związku z prowadzeniem śledztwa w tej sprawie od tygodnia zatrzymano sześć osób.

We wczorajsze akcje policji zaangażowana była Inspekcja Pracy Związków Zawodowych i Eflingu, związani ze sprawą od wczesnych etapów śledztwa. Ich praca skupiała się głównie na ochronie interesów członków i zapewnieniu poszanowania ich praw zawartych w umowach zbiorowych. Inspektorzy będą zaangażowani w sprawę do jej zakończenia.