Nominacje do komisji negocjacyjnej ds. domów opieki

16. 04, 2024

Przedstawiciele terenowi z szeregu aktywnych członków Eflingu po raz kolejny odwiedzili domy opieki.

Celem odwiedzin jest zachęcenie większej liczby członków do udziału w pracach w komisji negocjacyjnej.

Osoby zatrudnione w domach opieki mogą zgłaszać się tutaj: