Nominacje do komisji negocjacyjnej ds. domów opieki

Członkowie Eflingu, zatrudnieni w domach opieki i innych instytucjach w ramach umowy Eflingu z SFV, mogą skorzystać z poniższego formularza, aby zgłosić swoje lub kolegów z pracy kandydatury do komisji negocjacyjnej.

Członkowie powołani do komisji negocjacyjnej mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach komisji i spotkaniach negocjacyjnych z SFV bez utraty wynagrodzenia.

Dział Eflingu ds. członkostwa będzie kontaktować się z osobami, które same zgłosiły się lub zostały nominowane do komisji, w celu potwierdzenia ich nominacji i wezwania na spotkania.

Jeśli masz pytania, skontaktuje się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres felagsmal@efling.is

Hjuheimili samninganefnd tilnefningar
Staðfesta netfang :: Confirm email address
Tungumál sem ég kýs :: My preferred language
Ég vil tilnefna … :: I wish to nominate …
Byrja aftur :: Start Over