Zaproszenie do zgłaszania nominacji do Komisji Negocjacyjnej ds. Domów Opieki i innych firm świadczących usługi opieki społecznej

3. 04, 2024

Dobre wyniki, jakie związek Efling osiągnął w nowych układach zbiorowych, opierają się głównie na czynnym udziale członków związku w negocjacjach. Związek skorzystał na tym, że dość liczna grupa silnych i odważnych członków zgłosiła się do zasiadania w Komisjach Negocjacyjnych i przy innych pracach związkowych.

Teraz nadszedł czas na rozpoczęcie negocjacji w sprawie układu zbiorowego ze Stowarzyszeniem Usług Opieki Społecznej. Rokowania zbiorowe to zdecydowanie najważniejszy sposób na osiągnięcie lepszych warunków dla pracowników. Doskonałym rozwiązaniem na poprawę własnych warunków pracy, jest uczestnictwo w pracach związku, zwłaszcza poprzez zasiadanie w komisji negocjacyjnej.

Dlatego, zachęcamy serdecznie wszystkich członków zatrudnionych w domach opieki i innych firmach świadczących usługi opieki społecznej, aby zgłaszali się do zasiadania w komisji negocjacyjnej.