Głosowanie nad umowami zbiorowymi z NPA

15. 05, 2024

Podpisano nowe umowy zbiorowe pomiędzy Eflingiem a NPA, dotyczące asystentów osób niepełnosprawnych zatrudnionych w NPA.

Układ zbiorowy reguluje ten sam rodzaj podwyżek wynagrodzeń, co w podpisanych wcześniej umowach Eflingu z SA, uwzględniając układ zbiorowy Eflingu z SA.

Należy zwrócić uwagę, że w umowie nie ma osobnej wzmianki o podwyższeniu urlopów i innych dodatkowych podpunktach, które osiągnięto w układzie zbiorowym Eflingu z SA. Umowa uwzględnia porozumienie pomiędzy Eflingiem a SA jedynie w punktach, które nie zostały szczegółowo określone w umowie.

Poniżej możesz zobaczyć nowo podpisane umowy zbiorowe Eflingu z NPA:

Głosowanie nad układem zbiorowym rozpoczęło się i potrwa do godziny 12:00 w południe w poniedziałek 20 maja.

Głosować mogą jedynie członkowie związku zatrudnieni zgodnie z wyżej wymienionymi układami zbiorowymi na obszarze członkostwa Eflingu. Członkowie Związku, którzy nie figurują na liście wyborców, natomiast posiadają prawo do głosowania, proszeni są o wysłanie wiadomość email na adres felagsmal@efling.is z prośbą o dodanie do listy. Do wiadomości należy dołączyć odcinek wypłaty lub umowę o pracę. Jeżeli układ zbiorowy zostanie zatwierdzony, wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2024 r. i będzie obowiązywać do 1 lutego 2028 r.