Podwyżka świadczeń na dzieci i dodatku mieszkaniowego – wprowadzono program wsparcia

6. 06, 2024

Część działań, które rząd zgodził się podjąć w związku z układami zbiorowymi ruchu związkowego i Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców SA, weszła już w życie. Uruchomiono specjalne wsparcie odsetkowe dla gospodarstw domowych, pod koniec ubiegłego miesiąca podniesiono świadczenia na dzieci i zasiłki mieszkaniowe. Dalsze działania są obecnie w przygotowaniu.

W związku z opracowywaniem układów zbiorowych na rynku prywatnym związek zawodowy Eflingu już na wczesnym etapie dążył do osiągnięcia konsensusu i zjednoczenia przy stole negocjacyjnym wśród związków przynależnych do ASÍ. Położono nacisk na przywrócenie systemu opieki społecznej w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie długoterminowych układów zbiorowych obejmujących umiarkowane podwyżki płac.

W rezultacie powstał zjednoczony przy stole negocjacyjnym Sojusz Związkowy. Osiągnięto istotny sukces w układach zbiorowych, a rząd zgodził się na żądania ruchu robotniczego dotyczące działań na rzecz gospodarstw domowych w kraju. Od czasu osiągnięcia układów zbiorowych w marcu ubiegłego roku w Sejmie omawiano i rozpatrywano projekty ustaw związanych z działaniami ogłoszonymi przez rząd w oświadczeniu dołączonym do układów zbiorowych.

Decyzja o wykorzystaniu wsparcia w postaci stóp procentowych należy do ludzi

Aby sprostać zwiększonym obciążeniom odsetkowym gospodarstw domowych, ustalono specjalne wsparcie odsetkowe dla nieruchomości mieszkalnych. Nie będzie ono wypłacane, natomiast zostanie przydzielone do indywidualnych kredytów hipotecznych. Wsparcie może zostać przydzielone do kapitału pożyczki lub wykorzystane do obniżenia rat. Należy jednak zrobić to indywidualnie, na stronie internetowej Krajowej Administracji Skarbowej. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się ze stroną i podjęcia odpowiednich kroków. Osoby, które tego nie zrobią, otrzymają dotację do oprocentowania, która zostanie wpłacona na kapitał pożyczki o najwyższym saldzie.

Pod koniec kwietnia Sejm zatwierdził zmiany w systemie świadczeń na dzieci, które obejmują zwiększenie zasiłków podstawowych, podwyższenie progu odcięcia i obniżenie progu dochodowego. Zmiany weszły już w życie i w tym roku znacznie podwyższą świadczenia na dzieci. Zasiłki na dzieci można obliczyć tutaj.

Od końca ubiegłego miesiąca o jedną czwartą wzrosły także zasiłki mieszkaniowe. Wpływ zmian zależy od wielkości rodziny, należny zasiłek można obliczyć tutaj.

Jest jeszcze więcej kwestii związanych z oświadczeniem rządu dotyczącym układów zbiorowych. Zmiany w prawie najmu mieszkań, zwiększenie środków na fundusz urlopów macierzyńskich i dyskusja na temat bezpłatnych posiłków szkolnych.

Więcej o działaniach rządu możesz przeczytać na stronie internetowej ASÍ