Znaczny sukces Działu Praw Pracowniczych Eflingu

27. 06, 2024

W ubiegłym roku ekspertom z Działu Praw Pracowniczych Eflingu udało się rozwiązać 457 spraw dla członków związku. Ponad jedna trzecia z nich dotyczyła upadłości firm, a dwie trzecie innych roszczeń. W większości przypadków były to roszczenia płacowe.

Większość spraw dotyczyła sektora hotelarskiego lub gastronomicznego. Łącznie toczyły się 152 sprawy, z czego 43 dotyczyły upadłości, a 109 innych roszczeń. Członkowie Eflingu zatrudnieni w branży budowlanej kontaktowali się w ubiegłym roku z Działem Praw Pracowniczych w 74 sprawach. W tym 22 sprawy dotyczyły upadłości firm, a 52 innych roszczeń. W 24 sprawach Dział Praw Pracowniczych udzielił pomocy członkom związku zatrudnionym w firmach sprzątających. Spraw związanych z innymi branżami było nieco mniej.

Jeśli przyjrzeć się bliżej, kto korzystał w zeszłym roku z usług Działu Praw Pracowniczych, widać, że mężczyźni częściej zgłaszali się do związku. Mężczyźni złożyli 60 procent wspomnianych spraw, a kobiety 40 procent. Byli to w większości członkowie Eflingu obcego pochodzenia.

Liczba spraw, które wpłynęły do ​​Działu Praw Pracowniczych w zeszłym roku, była znacznie wyższa niż rok wcześniej, co więcej wzrosła ponad dwukrotnie w ostatnich latach. Jednocześnie udało się osiągnąć znaczące wyniki w zakresie skrócenia czasu procedur. W ubiegłym roku wynosił on średnio 99 dni, czyli o 13 dni mniej niż w roku 2022.