Znakomity wynik Eflingu w plebiscycie Firma Roku

3. 06, 2024

Biuro związku zawodowego Efling znalazło się w gronie zakładów pracy, które wzięły udział w plebiscycie Firma Roku 2024, przeprowadzanym corocznie przez Gallup. Dość powiedzieć, że ocena Eflingu wzrosła w stosunku do roku ubiegłego niemal we wszystkich mierzonych w badaniu czynnikach. Ogólna ocena Eflingu jako miejsca pracy znacznie wzrosła w ciągu ostatniego roku i jest wyższa od podobnych zakładów pracy.

Badanie przeprowadzane jest w formie ankiety wśród pracowników, za każde pytanie wystawiane są oceny w skali od 1 do 5. Odpowiedzi są następnie ważone i łączna ocena przyznawana jest za dziewięć aspektów działalności firmy.

Ocena Eflingu wzrosła we wszystkich mierzonych w badaniu czynnikach z wyjątkiem jednego, warunków pracy. Jak wiadomo, biuro Eflingu ma już swoje lata, odkąd zostało oddane do użytku w 2000 r. Natomiast zostanie to skorygowane w najbliższych miesiącach. Powstał już nowy projekt biura i trwają przygotowania do ​​przebudowy i remontu. Oczekuje się, że prace remontowe zakończą się w pierwszej połowie 2025 roku, można więc założyć, że biuro Eflingu stanie się doskonałym przykładem przestrzeni stwarzającej znakomite warunki pracy.

Przyglądając się bliżej ankiecie, ocena Eflingu wzrosła najbardziej pod względem samego wizerunek Związku, łącznie o 0,57 punktu. Zadowolenie z zarządzania miejscem pracy również znacząco wzrosło, aż o 0,45 punktu w ciągu ostatnich lat. Co więcej, satysfakcja i duma z miejsca pracy wzrosły o 0,37 punktu.

Biuro Eflingu wypadło najwyżej w badaniu o równość pracowników w miejscu pracy, uzyskując w skali łączną notę ​​4,62, co oznacza niewielki wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Ogólna ocena miejsca pracy wynosi 4,33 i z każdym rokiem wzrasta o 0,23 punktu.

Porównując z innymi zakładami pracy biorącymi udział w plebiscycie, Efling nie tylko uzyskał lepsze wyniki od dwóch zakładów podobnej wielkości, ale również wyższą ocenę w sześciu z dziewięciu badanych aspektów i znalazł się na równi z innym zakładem w pytaniu siódmym. W niektórych pytaniach wynik Eflingu był znacznie wyższy, na przykład w części dotyczącej równości pracowników w miejscu pracy.

W ankiecie zapytano także pracowników, czy uważają Efling za miejsce pracy przyjazne rodzinie, wynik okazał się bardzo satysfakcjonujący. Eflingu uzyskał lepsze wyniki od podobnych zakładów pracy i wyższą lub taką samą ocenę jak pozostałe firmy biorące udział w plebiscycie.