Grupy zawodowe

W Eflingu działają grupy zawodowe o określonym zawodzie.

Opiekuni medyczni

Grupa zawodowa opiekunów medycznych została utworzona w maju 2005 roku. Grupa zawodowa jest otwarta dla wszystkich, którzy ukończyli lub są w trakcie szkolenia dla opiekunów medycznych i są zatrudnieni zgodnie z umowami płacowymi związku zawodowego Efling.

Asystenci nauczyciela przedszkola

Grupa zawodowa asystentów nauczyciela przedszkola została utworzona w maju 2008 roku. Grupa zawodowa jest otwarta dla wszystkich, którzy ukończyli lub są w trakcie szkolenia dla asystentów przedszkola i są zatrudnieni zgodnie z umowami płacowymi związku zawodowego Efling.