Zniżki krajowe

Członkowie Eflingu, którzy nie korzystają z domków letniskowych, preferując zakwaterowanie w hotelach lub guest house’ach podczas wakacji, mogą skorzystać ze zniżek podczas podróży krajowych.

O zniżkę można ubiegać się na Moich stronach. Procedura polega na przedstawieniu rachunku za zakwaterowanie. Rachunek musi zawierać nasze Imię i Nazwisko oraz numer kennitala, nazwę usługodawcy, daty przebytych noclegów i wpłaconą kwotę.Kwota maksymalnego  zwrotu to 10 000 ISK.

Transakcja musi odbywać się ze stronami, które sprzedają daną usługę i wystawiają rachunki, spełniając wszystkie warunki podmiotów publicznych.

Dotyczy to noclegów krajowych oraz wycieczek zorganizowanych, które obejmują zakwaterowanie.

Obejmuje to również wynajem pojazdów na tych samych warunkach.

Należy jednak pamiętać, że rabat nie dotyczy domków letniskowych Eflingu, ani innych związków zawodowych.

Kwota maksymalnego zwrotu to 10 000 ISK w każdym roku kalendarzowym.

Prawo do korzystania z kart oraz rabatów posiadają:
• Członkowie Eflingu, którzy płacili składki przez co najmniej 6 miesięcy
• Członkowie , którzy przeszli na emeryturę lub rentę  mogą kupić wszystkie dostępne w sprzedaży karty przez okres 2 lat od zakończenia pracy ( w porównaniu do innych funduszy) , lub posiadać określona liczbę punktów.