Skrócenie tygodnia pracy na rynku publicznym

Większość umów zbiorowych podpisanych na rynku prywatnym na przełomie lat 2019-2020 zawiera prowizję stanowiącą o zmianach organizacji czasu pracy oraz o skróceniu tygodnia pracy maksymalnie do 36 godzin tygodniowo.

Skrócenie tygodnia pracy powinno wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021 roku.

Głównym celem zmian jest wsparcie reform w działaniu instytucji publicznych, ulepszenie kultury miejsc pracy, a także zwiększenie balansu pomiędzy pracą i życiem osobistym pracowników, unikając jednocześnie obniżenia jakości i wydajności dostarczanych usług.

Główne postanowienia:

  • Wszyscy pracownicy otrzymają tydzień pracy skrócony o przynajmniej 65 minut (13 minut dziennie)
  • Skrócenie tygodnia pracy może osiągnąć nawet do 4 godzin tygodniowo
  • W przypadkach tydzień pracy skracany jest o 4 godziny, pracownicy tracą kontrolę nad swoimi przerwami kawowymi, ale mogą brać przerwy, kiedy mają możliwość
  • Grupa robocza odzwierciedlająca całą grupę pracowników włączając w to managerów będzie pracowała na d implementacją skróconego tygodnia pracy w każdym miejscu pracy
  • Skrócenie powinno być demokratyczną decyzją podjętą drogą głosowania wśród wszystkich pracowników, którzy oddadzą głos nad propozycją implementacji skrócenia tygodnia pracy przygotowaną przez grupę roboczą
  • Jeśli skrócenie tygodnia pracy o więcej niż 65 minut nie jest możliwe, odpowiednie władze lokalne i związki zawodowe powinny zostać poinformowane
  • W rezultacie zostanie powołana grupa implementacyjna, która udzieli pomocy pracownikom i zarządom instytucji w celu uzgodnienia obopólnych korzyści wynikających ze zmienionej organizacji godzin pracy
  • Wynagrodzenie nie powinno zostać obniżone z powodu skrócenia tygodnia pracy
  • Skrócenie tygodnia pracy ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2021.

Tutaj dostępny jest kalkulator porównujący grafik zmian przed i po skróceniu tygodnia pracy.

Na stronie internetowej betrivinnutimi.is można znaleźć więcej informacji, materiały edukacyjne oraz pytania i odpowiedzi dotyczące implementacji krótszego tygodnia pracy.