Spotkanie w Związkach Zawodowych Efling

Dziękujemy za umówienie spotkania.

Każde spotkanie jest zaplanowane na maksymalnie 20 minut. Oczekuje się, że członkowie związku przyjdą sami, ale mogą przyprowadzić jedną osobę ze sobą dla wsparcia lub tłumaczenia językowego. Celem spotkania jest przegląd dołączonych do sprawy dokumentów oraz ocena samej sprawy.

Ważne jest, aby wysłać wszystkie dokumenty związane z twoją sprawą, zanim przyjdziesz na spotkanie. Dokumenty można dostarczyć przez Moje strony -> Moje sprawy lub wysłać mailem na adres vinnurettindi@efling.is i napisać, że są to dokumenty na umówione spotkanie.

Jeśli nie przyjdziesz z dokumentami, nie będzie możliwe ocenienie twojej sprawy i spotkanie będzie musiało zostać przełożone.

Ważne jest, aby przynieść:

  1. Umowę o pracę (jeśli ją posiadasz) – aktualnie obowiązującą umowę o pracę.
  2. Ostatnie 6 miesięcy wyciągów z wynagrodzeń lub za okres, o który chodzi.
  3. Wyciąg bankowy z płatności od pracodawcy.
  4. Rejestr potrąceń podatkowych od urzędu skarbowego (Przegląd Dochodów z Wynagrodzenia/Staðgreiðsluskrá).
  5. Karty czasu pracy za okres, o który chodzi.
  6. Komunikacja z pracodawcą, jeśli dotyczy.
  7. Zaświadczenie lekarskie, jeśli dotyczy.
  8. List rezygnacyjny, jeśli dotyczy.

Instrukcje dotyczące zbierania tych dokumentów można znaleźć tutaj.