Wnioski

Sprawność fizyczna

Dofinansowania zdrowotne i profilaktyczne

Aplikuj

Kliknij przycisk aby aplikować przez Moje strony.

Opis

Sprawność fizyczna (siłownia, basen, sport, taniec, zakup roweru itp.)

Fundusz zwraca do 23.000 ISK w okresie 12 miesięcy w przypadku rachunków datowanych po 1 stycznia 2018 r., kwota dofinansowania nie przekracza nigdy 50% kosztów. Więcej informacji na temat znajdziesz na stronie internetowej Eflingu.

Centrum / szkoła / klub musi być prawnie istniejącą instytucją (tj. posiadać kennitala i adres prowadzenia działalności) z odpowiednim zapleczem, zorganizowanymi zajęciami oraz certyfikowanymi nauczycielami lub instruktorami sportu.

Kryteria

  • Ciągłość uiszczania składek w imieniu członka przez co najmniej 6 ostatnich miesięcy.
  • Wnioskodawca musi być zatrudniony oraz musi mieć opłacane na bieżąco składki w momencie składania wniosku. Członkowie Eflingu mogą ubiegać się o dofinasowanie przez okres do trzech miesięcy po ustaniu płatności członkowskich, jeśli potwierdzone jest to datą na rachunku.
  • Osoby, które były członkami Eflingu przez co najmniej 5 ostatnich lat i przeszły na emeryturę ze względu na wiek lub niepełnosprawność mają prawo do dofinansowania przez okres do 24 miesięcy po ich przejściu na emeryturę.
  • Kwoty dofinasowania oparte są minimalnym wynagrodzeniu za zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Członkowie pracujący w niepełnym wymiarze godzin otrzymują proporcjonalną kwotę. 
  • Prawo do przyznania dofinansowania wygasa, jeśli paragon jest starszy niż 12 miesięcy.

W przypadku złożenia wniosku przed 20-tym, dofinansowania z funduszy wypłacane będą ostatniego dnia roboczego tego samego miesiąca. W przypadku, gdy 20. wypada w weekend, wnioski należy złożyć nie później niż w poprzedzający piątek. Dla aplikacji złożonych pomiędzy 21 a 31 wypłata nastąpi w okolicach 10-tego w kolejnym miesiącu.

Uwaga! Odrębny termin składania wniosków obowiązuje w grudniu.