02. Oct Kl — 16:00

Pracownicy kuchni i stołówki – Kursy zawodowe I

— Atburður liðinn — 2. Oct 2023

Termin: 2 października – 20 listopada 2023
Dni nauczania: Poniedziałki i środy.
Godziny nauczania: 16:00 – 19:00
Czas trwania: Łącznie 60 godzin.

Uwaga! Podczas zajęć praktycznych, kurs trwa do godziny 19:30.

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji pracowników do wykonywania pracy na stołówkach i w kuchniach. Nacisk kładziony jest na zwiększenie wiedzy zawodowej w zakresie żywności i gastronomii oraz umożliwienie dorosłym profesjonalnej edukacji w tej dziedzinie.

Kursy zawodowe I i II koncentrują się na komunikacji, obsłudze komputera, wiedzy o higienie, podstawach dietetyki oraz kuchni wegańskiej.

Nauczane przedmioty kursów zawodowych zaliczane są do edukacji w zakresie przemysłu spożywczego i gastronomicznego, w tym na kierunku szefa kuchni oraz technika żywności.

Zgłoszenia udziału w kursie przesyłane są pocztą elektroniczną na adres felagsmal@efling.is. Członkowie Związku proszeni są o dołączenie kennitala do poniższego wniosku.


Wniosek

Eldhús og mötuneyti – fagnámskeið – skráning (veturinn 2023-2024)
Staðfesta netfang :: Confirm email :: Potwierdź email
Ég vil skrá mig á fagnámskeið nr. :: I want to register for vocational course no. :: Chcę zarejestrować się na kurs zawodowy nr.