Czy chcesz brać udział w tworzeniu umów zbiorowych z pracodawcami?

6. 09, 2018

Związek zwodowy Efling ogłasza nominacje do komisji negocjacyjnej.Więcej informacji na temat obowiązków i struktury komisji negocjacyjnej można znaleźć w artykule 18 regulaminu związku zawodowego Efling. Członkowie związku mogą nominować siebie oraz/lub innych członków. Nominacje do komisji negocjacyjnej zostaną rozpatrzone przez radę mężów zaufania, która weźmie pod uwagę doswiadczenie i umiejętnosci nominowanych członków i w drodze głosowania wybierze członków najlepiej reprezentujących związek zawodowy Efling.Nominacje muszą wpłynąć nie później niż do poniedziałku, 17ego wrzesnia.Nominacje można przesłać poprzez e-mail na efling@efling.is, telefonicznie pod numerem 510 7500, lub osobiscie w biurze związku zawodowego Efling.Informacje potrzebne do nominacji to:

  • Imię, nazwisko oraz kennitala.
  • Numer telefonu
  • Email
  • Miejsce zatrudnienia oraz/lub zawód osoby nominowanej
  • Informacje na temat doswiadczenia, edukacji oraz inne istotne informacje