Czy chcesz, aby Twoja wiedza i doświadczenie zostało docenione i zatwierdzone na Islandii?

25. 02, 2019

Spotkanie zapoznawcze na temat walidacji odbędzie się w czwartek 28 lutego o godz. 18 w siedzibie IÐUNN, ośrodka dokształcania, przy ulicy Vatnagarðar 20, 104 Reykjavik.Walidacja ma na celu ocenę doświadczenia w wykonywanym zawodzie. Do oceny będzie brany pod uwagę również czas nauki oraz przedmioty nauczania w szkole zawodowej lub innej przyuczającej do zawodu.Walidacja obejmie trzy zawody: cieśla, malarz I technolog żywności.Warunki przystąpienia do walidacji:Ukończone 23 lata i 3 lata doświadczenia zawodowego w branży, w tym co najmniej 6 miesięcy na islandzkim rynku pracy. Doświadczenie zawodowe musi być potwierdzone oficjalnym dokumentami.Szczegółowych informacji udzielają doradcy zawodowi w IÐAN, radgjof@idan.isBliższe informacje na powyższy temat na https://idan.is/um-okkur/throunarverkefni/viska/