Efling świętuje udany dzień strajku

13. 03, 2019

Efling pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wyjątkowego sukcesu strajku osob sprzątających w Międzynarodowy Dzień Kobiet. Osoby sprzątające opuściły swoje miejsca pracy w grupach i podążyły do Gamla bíó, gdzie solidarność i duch walki towarzyszyły im przez cały dzień. Pracownicy Eflingu zbierali tam aplikacje o wspracie strajkowe. Równocześnie trwało głosowanie o następnych akcjach strajkowych.W południe uczestnicy poszli w marszu do Lækjartorg, gdzie wygłaszane były przemowy z podkreśleniem sprawiedliwości społecznej i walki kobiet pracujących. Potem program strajkowy kontynuowany był w Gamla bíó, gdzie członkowie i goście Eflingu przemawiali do zgromadzonego tłumu, pomiędzy występami muzycznymi. O godzinie 16 po południu odbył się marsz mijający główne hotele w centrum Reykjaviku. Frekwencja była wysoka, a wśród uczestnikow panowała dobra atmosfera.Podczas tych wydarzeń, pracownicy Eflingu w grupach pełnili też straż strajkową w hotelach. Zgodnie z planem odwiedzili oni hotele. Viðar Þorsteinsson, dyrektor Eflingu, powiedział, że były raporty o łamaniu strajków, ale w większości przypadków nie były one poważne. Viðar powiedział Członkowie Eflingu i szefowie w hotelach sprawiali wrażenie dobrze poinformowanych na temat swoich praw i obowiązków.” Dodał on też, że strażnicy strajku zostali dobrze przyjęci i zagwarantowano im dostęp do głównych przestrzeni w hotelach. Wszystkie informacje na temat przypadków łamania strajku zostaną zebrane, przedyskutowane z prawnikiem Eflingu i odpowiednie kroki zostaną zaplanowane. Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu, powiedziała, że była zachwycona tym dniem. Sólveig stwierdziła Słuchanie od różnych bogatych mężczyzn w pozycji władzy było niezwykle dziwne i poniżające dla naszych emocji, emocji nisko-zarabiających pracowników. Oczywiście, nasza walka nie narodziła się z radosnych warunków, ale nie pozwolimy elitom odmawiania nam naszej dumy i radości z przynależenia do tego poruszenia ludzi. Zamierzamy zmienić społeczeństwo tak, abyśmy mogli cieszyć się sprawiedliwością, szacunkiem i uznaniem. Dodała też “chciałabym podziękować naszym członkom, osobom sprzątającym i wszystkim, którzy przyszli okazać wsparcie.”Efling otrzymał też wiele solidarnościowych wiadomości od innych związków zawodowych, zarówno z kraju, jak i z zagranicy.