Znaj swoje prawa – zwolnienia grupowe

30. 04, 2020

Zważając na obecną sytuację na rynku pracy, chcielibyśmy przypomnieć Wam, że prawo pracy i umowy zbiorowe wciąż w pełni obowiązują. Nadal macie takie same prawa do płacy i okresu wypowiedzenia.Ten e-mail zawiera podsumowanie informacji na temat Waszych praw w przypadku wypowiedzenia lub grupowych zwolnień.Okresy wypowiedzenia w sektorze prywatnym są następujące:Jeśli Twój pracodawca zamierza ogłosić grupowe zwolnienia, ma on obowiązek skonsultować to z przedstawicielem związku zawodowego w Twoim miejscu pracy w momencie, kiedy zadecydowano o zwolnieniach. Pracodawca powinien dostarczyć reprezentantowi wszystkie istotne informacje o tym ile osób zostanie zwolnionych i z jakich stanowisk, jak wpłynie to na miejsce pracy i w jaki sposób zwolnienia zostaną przeprowadzone. Reprezentant powinien mieć możliwość negocjacji o tym, jak zneutralizować wpływ zwolnień na pracowników. Jeśli w miejscu pracy nie ma reprezentanta, jeden z pracowników powinien zostać mianowany na rzecznika pracowników, a także można poprosić pracowników biura związku zawodowego o pomoc.Zasiłek z tytułu częściowego obniżenia etatuJeśli zwalniane osoby już otrzymują częściowy zasiłek z powodu epidemii koronawirusa Covid-19, umowa o częściowym obniżeniu etatu staje się nieważna i w okresie wypowiedzenia powrócą oni do pracy w takim etacie, jaki mieli wcześniej.Zwyczajowo opis Twoich obowiązków, Twoje stanowisko i zadania w pracy nie powinny różnić się od Twojej dotychczasowej pracy. Jeśli Twój pracodawca chce wprowadzić zmiany do Twoich obowiązków, powinien skonsultować to z Tobą i wziąć pod uwagę Twoją umowę o pracę i opis Twojego stanowiska.Powrót do pracyZgodnie z decyzją rządu pracownicy mają pierwszeństwo do powrotu do swojej pracy na takich samych warunkach, kiedy miejsce pracy zostanie ponownie otwarte. Zachęcamy Was do kontaktu z felagssvid@efling.is, jeśli Wasz pracodawca ogłosił, że będzie zwalniał pracowników. Pamiętajcie, że minimalny okres wypowiedzenia w przypadku zwolnień grupowych to 30 dni rozpoczynając od momentu, kiedy Urząd Pracy(Vinnumálastofnun) został poinformowany o tych zwolnieniach.Zwolnienie uważa się za grupowe, kiedy podczas okresu 30 dni liczba zwalnianych pracowników to:

  • Przynajmniej 10 osób w firmach zatrudniających 20-100 pracowników;
  • Przynajmniej  10% osób w firmach zatrudniających 100-300 pracowników;
  • Przynajmniej 30 osób w firmach zatrudniających 300 lub więcej pracowników

Spójrzcie na poniższy link, aby obejrzeć prezentacje(w języku angielskim, lub islandzkim) z informacjami na temat zwolnień, bezpieczeństwa i zasiłku dla bezrobotnych w czasach epidemii koronawirusa covid-19.IslandzkiAngielski