Wszystkie wnioski o dofinansowania z funduszu chorobowego dostępne na Moich Stronach

11. 05, 2021

Wszystkie wnioski o dofinansowania z funduszu chorobowego Eflingu od dziś – 11 maja są dostępne na Moich StronachW marcu na stronie Eflingu został otwarty nowy system obsługi klienta online Moje Strony, w którym można było aplikować o kilka dotacji z fundusz chorobowego związku.Członkowie Eflingu przyjęli projekt Moje Strony bardzo pozytywnie, co najlepiej odzwierciedla liczba zgłoszeń: 849 w marcu tego roku w porównaniu z 545 w marcu ubiegłego roku.Celem wprowadzenia systemu Moich Stron jest ułatwienie dostępu do usług związku, m.in. poprzez przetwarzanie wniosków online, udostępnianie informacji o płatnościach składek i prawach do należnych dofinansowań.Cały materiał na stronie od początku dostępny był w języku islandzkim i angielskim, natomiast tłumaczenia na język polski są w toku i wkrótce zostaną dodane.