Wielokulturowość na rynku pracy

5. 05, 2021

Wielokulturowość na rynku pracy tematem kolejnych warsztatów Dropinn, już w czwartek 6 maja. Liczba cudzoziemców na Islandii wzrosła sześciokrotnie w ciągu 20 lat, to okres dynamicznych zmian w imigracji. Na warsztatach omówione zostaną miedzy innymi zagadnienia takie jak: globalizacja, migracja, wielokulturowość i integracja. Poruszony zostanie również aspekt ciemnej strony błyskawicznie rozwijającego się przemysłu turystycznego, z którą walczył ruch związkowy.Na koniec przedstawiony zostanie wskaźnik zatrudnienia imigrantów na Islandii, który jest bardzo wysoki w porównaniu do krajów sąsiednich, a także rodzimych Islandczyków; na dzień dzisiejszy 40% bezrobotnych to cudzoziemcy. Guðrún Margrét Guðmundsdóttir, ekspert z ASÍ, dokona przeglądu tych kwestii. Wykład prowadzony będzie w języku angielskim z napisami w języku islandzkim.Wykład transmitowany będzie na stronie Facebookowej Eflingu, nagranie będzie nadal dostępne po zakończeniu transmisji.DROP-INN, to cotygodniowe warsztaty edukacyjne przeznaczone dla osób poszukujących pracy oraz dla tych, którzy mają wolny czas w czwartkowe poranki o godzinie 10:00. Ze względu na restrykcje związane z koronawirusem wydarzenia dostępne będą jedynie online, do ponownego otwarcia biura Eflingu.