Oświadczenie zarządu związku zawodowego Efling

12. 11, 2021

W dniu 4 listopada odbyło się posiedzenie Zarząd związku zawodowego Efling, na którym rozpatrzono rezygnację Sólveig Anny Jónsdóttir z funkcji przewodniczącej Eflingu. Wiceprzewodnicząca związku Agnieszka Ewa Ziółkowska obejmie przewodnictwo do czasu kolejnych wyborów, które zgodnie z prawem związkowym odbędą się przed końcem marca przyszłego roku. Ólöf Helga Adolfsdóttir została wybrana na posiedzeniu na wiceprzewodniczącą związku.

Zarząd Eflingu zamierza skupić się na zapewnieniu nieprzerwanej działalności związku. Efling posiada bogatą historię, sięgającą początków ruchu robotniczego w Islandii. W biurze związku pracuje spora grupa ludzi, którzy na co dzień służą członkom. Związek udziela informacji i pomocy w obliczeniach płac i ochronie praw pracowniczych, zapewnia stypendia edukacyjne i wynajmuje domki letniskowe. Efling prowadzi potężny fundusz chorobowy, w którym członkowie składają wnioski o zasiłki chorobowe i inne dotacje zdrowotne. Efling świadczy również pomoc prawną w sporach z pracodawcami oraz zarządza dużym programem edukacyjnym. W centrum interesów związku pozostanie kontynuowanie tych działalności i zapewnianie wsparcia członkom Efling.

Aktualnie przed związkiem stoi wiele ważnych zadań między innymi przygotowanie się do umów zbiorowych, które wygasają z końcem przyszłego roku. W tym zadaniu Efling pozostanie zdecydowanym orędownikiem ludzi pracy. Zarząd związku zawodowego Efling dziękuje Sólveig Annie Jónsdóttir i Viðarowi Þorsteinssonowi za ich nieoceniony wkład w prowadzenie związku w ciągu ostatnich cztery lata. Ich zaangażowanie w walce o interesy pracowników o niskich zarobkach, kobiet i osób obcego pochodzenia w Islandii jest nieocenione.

Zarząd związku zawodowego Efling skupi się obecnie na zadaniach, które ma do wykonania. Przewodnicząca związku będzie współpracowała z biurem przy rozwiązywaniu problemów, które pojawiły się w działalności związku. Pomimo sporu, który stał się przedmiotem dyskusji w mediach, zarząd i pracownicy związku są zjednoczeni w zapewnianiu służby członkom Eflingu.