Ogłoszenie Komisji Wyborczej

11. 01, 2022

Zarząd oraz Rada Nadzorcza związku zawodowego Efling zdecydowały, że wybory do Zarządu związku powinny zakończyć się 15 lutego 2022 r.

W związku z obecną epidemią wybory odbędą się zarówno drogą elektroniczną, jak i w lokalu wyborczym.

Wybory rozpoczną się 9 lutego 2022 r. o godz. 09:00 i zakończą się w dniu 15 lutego 2022 r. o godz. 20:00

Tym razem głosowanie dotyczy wyboru przewodniczącego, siedmiu członków zarządu, dwóch kontrolerów ksiąg rachunkowych oraz jednego zastępcy wybieranych na okres dwuletniej kadencji.

Lista kandydatów proponowanych przez Komisję Nominacyjną, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą i zarząd Eflingu (lista A) będzie dostępna wkrótce w biurze związku i zostanie ogłoszona.

Pozostałe listy powinny zostać złożone nie później niż do godz. 8:59 w dniu 02.02.2022 r. Do listy kandydatów należy dołączyć pisemne oświadczenie osób kandydujących z danej listy oraz podpisy co najmniej 120 członków związku zawodowego Efling. Przed złożeniem listy należy upewnić się, że wszystkie wymagania formalne związane z kandydowaniem zostały spełnione przez wskazane osoby, a wszyscy zwolennicy są pełnoprawnymi członkami związku zawodowego Efling.

Listy należy złożyć do przedstawicieli Komisji Wyborczej w biurze związku zawodowego Efling, Guðrúnartún 1.

Szczegółowych informacji oraz instrukcji udziela niżej podpisany.

Halldór Oddsson
Przewodniczący Komisji Wyborczej
tel. 5355600 / halldoro@asi.is