Walne zgromadzenie związku zawodowego Efling

1. 04, 2022

Walne zgromadzenie związku zawodowego Efling 2022 odbędzie się w piątek 8 kwietnia o godz. 20:00 w Hotelu Grand Reykjavík, Gullteigur.

W programie spotkania zawarto obowiązkowe tematy.

Program spotkania:

  1. Raport roczny zarządu związku 
  2. Ogłoszenie zweryfikowanego zestawienia finansowego związku 
  3. Przedstawienie wyników wyborów zarządu, rady nadzorczej, zarządów funduszy oraz audytorów finansowych związku 
  4. Zmiany w regulaminie związku, jeżeli zostały one zaproponowane 
  5. Decyzje względem wysokości składek członkowskich, jeżeli zaproponowano zmianę 
  6. Inne sprawy

Serwowane będą lekkie przekąski.

Członkowie Eflingu proszeni są o rejestrację na spotkanie poprzez Moje Strony nie później niż w dniu 6 kwietnia. 

Prosimy pamiętać, że jedynie pełnoprawni członkowie Eflingu mogą uczestniczyć w spotkaniu i mają prawo do głosowania. 

Aplikacje o pełne członkostwo można składać przez Moje Strony.

Zachęcamy wszystkich członków Eflingu do wzięcia udziału w spotkaniu!