Głosowanie w sprawie wstrzymania pracy w kolejnej sieci hoteli, transporcie ciężarowym i dystrybucji paliw

31. 01, 2023

Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Negocjacyjna Związku Zawodowego Eflingu zatwierdziła kolejne wezwania do strajku, tym razem obejmą one sieć hoteli Berjaya Hotels i The Reykjavík Edition oraz kierowców ciężarówek i cystern. Głosowanie wśród członków Związku, których dotyczy wezwanie, zostanie ogłoszone na stronie internetowej Eflingu dzisiaj przed południem.

Wezwanie do strajku w sieci hoteli Berjaya Hotels obejmuje około czterystu członków Eflingu. Są to hotele, które wcześniej funkcjonowały pod nazwą Icelandair Hotels, m.in. Hotel Natura przy Nauthólsveg i Hilton Nordica przy Suðurlandsbraut. W The Reykjavík Edition pracuje ponad stu członków Eflingu. Jeśli wymienione grupy opowiedzą się za strajkiem, dołączą do około 300 członków Eflingu z Íslandshotels, którzy już zgodzili się na strajk.

Wezwanie do strajku w firmie Samskip obejmuje wszystkie ciężarówki jadące z siedziby firmy w Sundahöfn. Wezwanie do strajku w firmach Olíudreifing i Skeljungur obejmuje prowadzenie pojazdów i inne prace związane z dystrybucją paliw, obydwie firmy zajmują się transportem paliw z największego w kraju magazynu w Örfirisey. Do wezwania do strajku dołączony jest specjalny protokół w sprawie prac komitetów wyłączeniowych, które zajmować bedą się wnioskami o wyłączenie z wezwania do strajku ze względu na bezpieczeństwo publiczne.

Na wczorajszym posiedzeniu Komisja Negocjacyjna wyraziła swoje poparcie dla żądań członków zatrudnonych w firmach Samskip, Olíudreifingur i Skeljungur. We wymienionych firmach niektóre warunki zatrudnienia są częścią specjalnych umów zbiorowych. Komisja wystąpiła już z wnioskiem o podwyższenie kategorii płac dla kierowców.

Głosowanie w sprawie wezwań do strajku rozpocznie się o godzinie 12:00 w piątek 3 lutego i zakończy się o godzinie 18:00 we wtorek 7 lutego.