Wezwanie sieci Íslandshótel do natychmiastowego zaprzestania składania bezprawnych gróźb

29. 01, 2023

Związek Zawodowy Efling – wysłał następujące pismo adresowane do sieci hoteli Íslandshótel, żądając natychmiastowego zaprzestania składania bezprawnych gróźb pod adresem personelu:


Íslandshótel hf. i Fosshótel Reykjavík ehf.
Sigtúni 28, 105 Reykjavík

DW:

Konfederacja Islandzkich Pracodawców i biuro Mediatora Państwowego

Reykjavík, 27 stycznia 2023 r.

Temat: Wezwanie sieci hoteli Íslandshótel do natychmiastowego zaprzestania składania bezprawnych gróźb pod adresem personelu

Członkowie zatrudnieni w hotelach Íslandshótel zwrócili się do związku zawodowego Efling o pomoc – dostarczając związkowi kopię niedatowanego listu/plakatu, w którym firma stosuje metody zastraszania, w tym kierowane pod adresem personelu groźby utraty dochodów, próbując wpłynąć na poglądy i sposób głosowania pracowników w sprawie strajku.

Jednocześnie firma zorganizowała w miejscach pracy obowiązkowe zebrania pracowników, będących członkami Eflingu, na których przekazano ten sam komunikat; stronniczy i wprowadzający w błąd.

Związek otrzymał również skargi od pracowników sieci hoteli Íslandshótel dotyczące ingerencji kierownictwa w sprawy członków, w związku z trwającym głosowaniem w sprawie strajku. Pracownicy czują się zastraszani, boją się utraty pracy, a także odczuwają niepokój z powodu stresu i presji, jakie stwarzają te interwencje.

Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych i sporach pracowniczych nr. 80/1938 wywieranie presji na pracownikach w kwestiach związkowych i sporach pracowniczych jest całkowicie zabronione. Tekst artykułu 4 ustawy, brzmi następująco:

Pracodawcom … zabrania się wpływać na opinie polityczne swoich pracowników, ich postawy i zaangażowanie w Związki Zawodowe, stowarzyszenia polityczne lub spory pracownicze poprzez … zwolnienia z pracy, groźby zwolnienia [lub] płatności finansowe, obietnice zysku lub odmowy należytych płatności.”

Związek Zawodowy Efling domaga się, by Íslandsshótel natychmiast zakończył swoje bezprawne próby wywierania nacisku na pracowników poprzez groźby utraty dochodów i/lub obietnice zysku w związku z trwającym głosowaniem w sprawie strajku.

Związek wystąpi w tej sprawie do Sądu Pracy z żądaniem nałożenia grzywny.

Wymagane jest potwierdzenie odbioru.

______________________________
Sólveig Anna Jónsdóttir
Przewodnicząca Związku Zawodowego Efling


Załącznik – List/plakat, który pracownicy Íslandshótel przekazali Eflingowi: