Certyfikat równości wynagrodzeń przyznany przez Biuro ds. Równości w Islandii

29. 03, 2023

Z dumą informujemy, że Efling jest miejscem pracy posiadającym Certyfikat Równości Płac. W marcu 2023 r. Efling otrzymał od Biura d.s Równości działającego przy Kancelarii Premierki Islandii, Certyfikat Równości Płac dla standardu ÍST 85. Certyfikat Równości Płac potwierdza, że w Eflingu został ustanowiony proces, który zapewnia, że procedury i decyzje w sprawach płacowych nie są dyskryminujące ze względu na płeć. Celem programu jest zwalczanie różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz promowanie równości płci na rynku pracy.

Certyfikacja równych płac obowiązuje w latach 2023-2026.

Efling kładzie nacisk na wspieranie równych wynagrodzeń i równych szans dla osób wszystkich płci. Plan Równości Eflingu dotyczy wszystkich pracowników i ma na celu uczynienie z Eflingu pożądanego miejsca pracy, w którym panuje równość i brak dyskryminacji. Plan Równości jest prezentowany publicznie na stronie internetowej Eflingu i jest dostępny tutaj [link].