Walne Zgromadzenie Roczne Efling 2023

27. 04, 2023

Walne roczne zebranie 2023 odbędzie się w czwartek 4 maja o godzinie 18:00. Spotkanie odbędzie się w sali Sykur w Gróska na ulicy Bjargargata 1, 102 Reykjavík. Lokalizację spotkania można zobaczyć tutaj.

Porządek obrad obejmuje agendę corocznych walnych zgromadzeń. Porządek obrad jest zgodny z regulaminem spółki Efling, art. 28.

Porządek obrad:
1. Sprawozdanie zarządu.
2. Przedłożenie do rozpatrzenia zbadanych sprawozdań finansowych spółki.
3. Ogłoszenie o wyborze zarządu i rady delegatów.
4. Zmiany w regulaminie, jeśli są jakieś propozycje.
5. Ustalenie wysokości składki członkowskiej, jeśli jest propozycja zmiany.
6. Inne sprawy.

Podczas zebrania serwowany będzie lekki poczęstunek.

Wszystkich pełnoprawnych członków Eflingu zachęcamy do wzięcia udziału w spotkaniu, jednak należy pamiętać, że tylko pełnoprawni członkowie Efling mają prawo do uczestnictwa i głosowania w spotkaniu. O pełne członkostwo można ubiegać się na stronie Efling – My Pages.

Członkowie Efling mają obowiązek potwierdzić swoją obecność wypełniając formularz na stronie internetowej Efling.