Jak przesłać dane za pośrednictwem Moich stron?

19. 09, 2023

Na Moich stronach członkowie związku zawodowego Efling mogą obecnie przesyłać dane oraz dokumenty niezbędne do rozpatrywania spraw w dziale Praw Pracowniczych Eflingu.

Efling stale pracuje nad udoskonaleniem usług elektronicznych, aby ułatwić członkom przesyłanie danych i tym samym przyspieszyć rozpatrywanie spraw.

Jest to ogromna korzyść dla członków, którzy mają możliwość zebrania i wysłania wymaganych dokumentów w odpowiednim dla nich czasie. Dzięki temu usługi biura są bardziej dostępne dla członków, dane można przesyłać drogą elektroniczną bez konieczności pojawienia się w biurze związku w godzinach otwarcia. Na Moich stronach można również sprawdzić status sprawy, który jest na bieżąco aktualizowany. Zwiększa to również bezpieczeństwo przechowywania danych, ponieważ dane otrzymane za pośrednictwem Moich stron są bezpiecznie zapisywane w systemie archiwizacji Eflingu.

W celu przesłania danych należy zalogować się na Moje strony (zakładka w prawym górnym rogu strony Eflingu), następnie kliknąć „Moje sprawy” i wybrać opcję „Przesłane dane.” Istnieje możliwość przesłania dokumentów takich jak umowa o pracę, odcinki wypłat, wyciągi bankowe, rejestr potrąceń od organów podatkowych, komunikacja z pracodawcą, wypowiedzenie z pracy, zwolnienie lekarskie i inne.

Dalsze instrukcje dotyczące przesyłania danych za pośrednictwem Moich stron można znaleźć w linkach poniżej.