Umowy zbiorowe Konfederacji SA dostępne w języku polskim

25. 09, 2023

Zachęcamy polskojęzycznych członków Eflingu do zapoznania się z układem zbiorowym Konfederacji Islandzkich Przedsiębiorców (Samtök Atvinnylífs), umowy zostały przetłumaczone na język polski i są dostępne na stronie Eflingu.

Układ zbiorowy dotyczy pracowników sektora prywatnego, który obejmuje największą grupę Eflingu, około 84%. Efling stale pracuje nad poprawą usług dla członków związku, co jest częścią tego procesu.

Ponad 8 000 członków związku zawodowego Efling to osoby pochodzenia polskiego, 96% z nich zatrudniona jest w sektorze prywatnym. Umowy powinny więc być bardzo przydatne dla większości polskojęzycznych członków związku.