Dodatek grudniowy 2023

19. 10, 2023

Dodatek grudniowy za każdy rok kalendarzowy obliczany jest na podstawie 45 przepracowanych tygodni. Okres ten trwa od 1 stycznia do 30 listopada. Jest to stała kwota, do premii grudniowej nie nalicza się urlopu. Dodatek grudniowy naliczany jest zgodnie z przepracowanym okresem oraz wysokością etatu. Przy rozliczeniu końcowym wraz z zakończeniem pracy w danym przedsiębiorstwie należy wypłacić dodatek grudniowy.

Dodatek grudniowy dla poszczególnych sektorów:

SA – Federacja pracodawców – prywatny rynek pracy (przedsiębiorstwa prywatne) 103.000 kr.

Osoby, które pracowały w pierwszym tygodniu grudnia lub przez 12 tygodni w ciągu 12 miesięcy u tego samego pracodawcy mają prawo do dodatku grudniowego nie później aniżeli 15 grudnia. Pełny rok pracy to 45 tygodni lub 1800 godzin w okresie od 1 stycznia do 30 listopada.

Reykjavíkurborg, rząd 109.100 kr. – Państwowe domy opieki 115.000 kr.

Osoby pracujące w pierwszym tygodniu listopada lub które przepracowały 13 tygodni bez przerwy w danym roku mają prawo do dodatku grudniowego 1 grudnia. Pełny rok pracy to okres od 1 stycznia 31 października.

Pracownicy gmin 131.000 kr.

Pracownik zatrudniony na pełny etat otrzymuje dodatek grudniowy 1 grudnia każdego roku. Wypłata powinna zostać dokonana proporcjonalnie do wskaźnika zatrudnienia i godzin pracy w ciągu 12 miesięcy przed terminem wypłaty.