Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów reprezentantów związku i zebrania członków zatrudnionych w firmach ochroniarskich

2. 10, 2023

Zaktualizowano 6.10.23:

W związku z brakiem kandydatów na stanowiska reprezentantów w firmach ochroniarskich podjęto decyzje o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatur o 6 tygodni i przesunięciu ogłoszonych wcześniej wyborów.

Nowe terminy:

  • Termin zgłaszania kandydatury lub nominacji: 17 listopada
  • Rozpoczęcie głosowania: 20 listopada
  • Zakończenie głosowania: 24 listopada

Treść tej wiadomości zostanie przesłana drogą mailową do członków firm ochroniarskich, których adresy e-mail zostały zarejestrowane w Związku.

+ + + + + + +

Ogłoszenie w sprawie zarządzenia wyborów reprezentantów związku

Związek zawodowy Efling wzywa do wybrania reprezentantów związku w wymienionych poniżej firmach ochroniarskich:

  • Securitas hf. 
  • Öryggismiðstöð Íslands hf. (Öryggismiðstöðin) 
  • 115 Security ehf. 

Reprezentant związku zawodowego jest łącznikiem między członkami Eflingu w miejscu pracy a ich związkiem. Korzysta z ochrony prawnej i ma prawo do wykonywania pracy w charakterze reprezentanta i udziału w szkoleniach w godzinach pracy. Efling oferuje wysokiej jakości szkolenia dla reprezentantów, które odbywają się co miesiąc, w okresie zimowym.

Zachęcamy członków Eflingu zatrudnionych w wyżej wymienionych firmach, do zapoznania się z rolą reprezentanta na stronie internetowej Eflingu, w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem pod adresem felagsmal@efling.is

Wszyscy członkowie Eflingu zatrudnieni w firmach ochroniarskich mogą zgłaszać swoje kandydatury na reprezentanta związku. Termin składania wniosków upływa w piątek, 6 października,17 listopada o godz. 10:00. Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail felagsmal@efling.is. Można nominować siebie lub kogoś innego, osoba ta musi natomiast wyrazić zgodę.

Głosowanie elektroniczne pomiędzy zgłoszonymi kandydatami rozpocznie się o godz. 14:00 w piątek 6 października w poniedziałek 20 listopada i zakończy ogodz. 12:00 we wtorek 10 października w piątek 24 listopada.

Zebranie członków zatrudnionych w firmach ochroniarskich

Równolegle z ogłoszeniem wyborów na reprezentantów związku odbędzie się zebranie członków Eflingu zatrudnionych w firmach ochroniarskich.

Zebranie odbędzie się w czwartek, 5 października o godzinie 16:45 w Ośrodku Kultury w Eflingu, 4 piętro w Guðrúnartún 1. Program zebrania:

  1. Umowy zbiorowe i uprawnienia pracowników ochrony.
  2. Zbliżające się negocjacje umów zbiorowych z SA.
  3. Rola reprezentanta związku i sposób jego powoływania.
  4. Inne sprawy.

Spotkanie poprowadzi Sólveig Anna Jónsdóttir, przewodnicząca Eflingu.

Oferowany będzie poczęstunek. Spotkanie będzie tłumaczone na język angielski.

Osoby, które planują wziąć udział w zebraniu, prosimy o wcześniejszą rejestrację tutaj.

*Ogłoszenie dotyczy również innych firm z branży ochroniarskiej, które nie zostały tutaj wymienione.