Opóźnienie w płatnościach spowodowane aktualizacją Moich Stron

10. 01, 2024

Wdrażanie nowego systemu i aktualizacja Moich stron wciąż trwa, dlatego należy spodziewać się opóźnień w wypłatach grantów i dofinasowań. Transfer sporej bazy danych do nowego systemu wymaga czasu.

Pracujemy nad jak najszybszym transferem i spodziewamy się, że wszystkie usługi będą dostępne do końca tygodnia. Będziemy publikować na bieżąco informacje na temat statusu transferu.

Personel Efling dziękuje za cierpliwość i przeprasza za wszelkie niedogodności z tym związane.