Sólveig Anna pozostaje przewodniczącą związku Efling

19. 02, 2024

Zakończyły się wybory do Zarządu Eflingu na kadencję 2024 – 2026. Lista Komisji Nominacyjnej i Rady Nadzorczej związku została zatwierdzona na posiedzeniu Rady nadzorczej 8 lutego. Termin złożenia innych list upłynął dzisiaj w południe, poniedziałek 19 lutego, przy czym nie złożono list kontrkandydatów. Nowy Zarząd przejmie obowiązki na dorocznym walnym zgromadzeniu, które zgodnie ze statutem związku odbędzie się wiosną tego roku.

Lista Komisji Nominacyjnej i Rady Nadzorczej:

PrzewodniczącaSólveig Anna Jónsdóttir
Skarbnik: Michael Bragi Whalley

Zarząd:
Guðbjörg María Jósepsdóttir
Innocentia Fiati Friðgeirsson
Kolbrún Valvesdóttir
Olga Leonsdóttir
Rögnvaldur Ómar Reynisson
Sæþór Benjamín Randalsson

Audytorzy finansowi:
Alexa Tracia Patrizi
Valtýr Björn Thors

Zastępca:
Bożena Bronisława Raczkowska