Prezentacja głównych zmian w warunkach pracy osób sprzątających (slajdy)

19. 03, 2024

Efling przygotował materiały informacyjne, przedstawiające główne zmiany dotyczące osób sprzątających w nowych umowach zbiorowych pomiędzy Eflingiem a Konfederacją Przedsiębiorców (SA), jeśli umowy zostaną zatwierdzone przez członków w głosowaniu. Informacje te można znaleźć w załączonym poniżej pakiecie slajdów.

Zmiany dotyczą wszystkich osób zatrudnionych w prywatnych firmach sprzątających. Nie dotyczy pokojówek w hotelach ani osób zatrudnionych w sektorze publicznym.

Pracownicy sprzątający przejdą o dwie kategorie płac w górę, otrzymując taką samą podwyżkę jak pozostali członkowie Eflingu. Wynagrodzenia wzrosną o co najmniej 24 306 ISK i o 97 224 ISK w okresie obowiązywania umowy. Ponadto od sierpnia przyszłego roku dodana zostanie specjalna miesięczna premia za sprzątanie w wysokości 19 500 ISK. Premia za sprzątanie nie wlicza się do wynagrodzenia podstawowego.

Dalsze wyjaśnienia i prezentację zmian, jakie wprowadza nowy układ zbiorowy dla osób sprzątających, można zobaczyć poniżej w prezentacji slajdów.