Praca na akord czasowy przy sprzątaniu

Przy pracy na akord czasowy przy sprzątaniu system pracy uwzględnia większe tempo pracy niż w tradycyjnym systemie. W związku z tym płacona jest wyższa stawka godzinowa. Bardzo ważne jest, aby został przedstawiony pisemny opis pracy jasno określający, co należy posprzątać i na co należy zwrócić szczególną uwagę. W opisie musi być zawarta pora dnia sprzątania oraz jaki obszar powinien być sprzątany, a także jak często należy wykonać tą pracę.

Dodatek za pracę na akord czasowy wynosi 20%, z czego 8% to dodatek za przerwę na posiłek, dlatego ten czas nie jest doliczany do czasu pracy. W zamian pracownik otrzymuje zapłatę za czas przerwy.