Czy znasz swoje prawa?

Warto znać i dbać o swoje prawa na rynku pracy, aby mieć pewność, że otrzymujesz wszystko, co Ci się należy i że jesteś traktowany w pracy uczciwie.

Na co należy zwracać uwagę?

 1. Umowa o pracę:
  Upewnij się, że posiadasz pisemną umowę o pracę. Powinieneś otrzymać kopię umowy do zachowania. Umowa powinna zawierać; Twoje imię i nazwisko, miejsce pracy, na jakim etacie jestes zatrudniony krótki opis stanowiska, wynagrodzenie, nazwę funduszu emerytalnego i umowy zbiorowe obowiązujące na Twoim stanowisku.
 2. Zapisuj swoje godziny pracy:
  Niedawno Parlament uchwalił ustawę, która nakłada na pracodawcę obowiązek wprowadzenia systemu rejestracji czasu pracy. Jednak nadal często zdarza się, że systemy te są zawodne. Dlatego ważne jest, abyś monitorował swoje godziny pracy. Jeśli chcesz skonsultować się ze związkiem zawodowym, ważne jest posiadanie zanotowanych godziny pracy.
 3. Odcinek wypłaty:
  Twój odcinek wypłaty powinien wykazywać wszystkie godziny pracy i przysługujący Ci urlop, a także wszystko, co pracodawca potrąca z Twojego wynagrodzenia, np. podatek, składki emerytalne, składki związkowe itp. Odcinek wypłaty powinien być dostępny w Twoim banku elektronicznym w sekcji dokumentów elektronicznych.
 4. Spróbuj porozumiewać się z pracodawcą pisemnie: Pamiętaj, że jeśli coś wydarzy się między Tobą a pracodawcą i będziesz chcial zwrócić się do związku zawodowego, np. jeśli nie otrzymasz pisemnego zwolnienia z pracy , najlepiej jest posiadać kopie korespondencji w formie elektronicznej.
 5. W razie wątpliwości skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym: Zawsze możesz skontaktować się ze swoim związkiem zawodowym w celu uzyskania porady w sprawach związanych z pracą. Aby skontaktować się ze związkiem Efling, wyślij e-mail na adres efling@efling.is. Twój związek jest do Twojej dyspozycji, jeśli coś stanie się w pracy i będzie działać w Twoim imieniu wyłącznie za Twoją zgodą.

Związki zawodowe

Czym zajmuje się związek zawodowy?

Ruch związkowy jest największym ruchem społecznym w Islandii, większość pracowników należy do związków zawodowych. Efling to jeden z największych związków zawodowych w kraju, zrzeszający około 28 000 członków.

• Związki zawierają umowy zbiorowe, w których uzgadniane są płace minimalne i inne warunki pracy dla wszystkich pracowników na islandzkim rynku pracy.

• Związki zawodowe udzielają również porad, pomagają w dochodzeniu niezapłaconych wynagrodzeń i jeśli to konieczne, zapewniają pomoc prawną w przypadku niewykonania zobowiązań przez pracodawcę. Możesz skontaktować się ze związkiem Efling poprzez e-mail efling@efling.is Związek będzie działał w Twoim imieniu wyłącznie za Twoją zgodą.

• Związki zapewniają swoim członkom także inne usługi, takie jak dofinansowania, kursy i wynajem domków letniskowych.

Usługi dostępne dla członków związku Efling:

Wnioski i dofinansowania

Członkom Eflingu oferowane są różne rodzaje dofinansowań, m.in. dofinasowania na okulary, sprawność fizyczną, stypendia edukacyjne, granty na podróże i różne inne dofinasowania zdrowotne i profilaktyczne. Dowiedz się więcej tutaj:

Kursy i wydarzenia

Dla członków Eflingu dostępne są liczne kursy i wydarzenia, m.in. szkolenie z zakresu systemu podatkowego, rynku najmu, praw na rynku pracy, a także różnorodne kursy zawodowe i wydarzenia rozrywkowe. Sprawdź dostępność tutaj:

Zniżki podróżnicze i krajowe

Efling oferuje swoim członkom zniżki na podróże liniami Iceland Air, z biurem podroży Úrval Útsýn, zniżki na zakwaterowanie w kraju, a także karty kempingowe i wędkarskie w korzystnej cenie.

Domki letniskowe

Efling posiada liczne domki i apartamenty wakacyjne na wynajem na terenie całego kraju, dostępne dla członków w korzystnych cenach. Sprawdź ofertę tutaj:


Kalkulator wynagrodzeń

W kalkulatorze wynagrodzeń możesz obliczyć, czy otrzymujesz prawidłową pensję. Kalkulator dotyczy osób zatrudnionych na podstawie układów zbiorowych Eflingu z SA.

Moje strony

Moje Prawa

Prawa na rynku pracy różnią się w zależności od zawodu. Na przykład prawa na rynku prywatnym i publicznym różnią się pod wieloma względami. Aby dowiedzieć się, jakie przysługują Ci prawa pracownicze w związku z urlopem, chorobowym, wynagrodzeniem urlopowym, premiami grudniowymi i innymi, ważne jest, aby wiedzieć, na podstawie jakiego układu zbiorowego pracujesz.

Układy zbiorowe i warunki zatrudnienia członków Eflingu według sektorów:

Jeśli nie masz pewności, którym z układów zbiorowych objęte jest Twoje stanowisko, skontaktuj się ze swoim związkiem zawodowym.