Instrukcja do Moich Stron

Na stronie eflingu w zakładce „Moje Strony” znajdziesz kartę personalną, zawiera on różne informacje na temat członków związku i ich praw. To tutaj można ubiegać się o domki letniskowe, dofinansowania zdrowotne i zasiłek chorobowy. Karta umożliwia również monitorowanie nabywania uprawnień i składek członkowskich wpłacanych przez pracodawcę. Członkowie zatrudnieni na podstawie umowy z gminami mogą również monitorować swoje saldo w Funduszu członkowskim, którego wypłata przypada na 1 lutego.

Logowanie – aby zalogować się na Moje strony należy wejść na stronę związku efling.is. Można użyć identyfikatora elektronicznego, Íslykil lub hasła wydanego przez związek. W nadchodzących miesiącach planowane jest zaprzestanie korzystania z haseł, możliwe będzie jedynie logowanie za pomocą identyfikatorów elektronicznych lub numeru Íslykil.

Klikając na Logowanie elektroniczne, członek zostaje przeniesiony na stronę Ísland.is gdzie może wybrać pomiędzy logowaniem się za pomocą numeru Íslykil lub telefonu komórkowego. Nadal można zalogować się przy użyciu hasła, natomiast zależy to od tego, czy związek posiada adres e-mail członka w bazie danych.

Karta personalna członka

Karta personalna zawiera przegląd statusu każdego członka związku. Znajdziesz w niej zestawienie składek członkowskich (które odzwierciedlają całkowite wynagrodzenie) w podziale na miesiące i pracodawców. Możesz także sprawdzić prawa do funduszy i sposób ich wykorzystania. W większości przypadków można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o każdej z pozycji.

  1. Każdy z członków posiada oddzielny obszar w systemie Tótal. Dzięki temu można sprawdzić wszystkie dofinansowania z funduszu zdrowotnego, zasiłki chorobowe, wynajem wakacyjny, stypendia edukacyjne i historię składek w dłuższym okresie niż jest to wyświetlane w karcie personalnej.
  2. Wybrana flaga języka pokazuje, w jakim języku dany członek korzysta z Moich Stron. Pomaga to pracownikom biura np. w podjęciu decyzji, w jakim języku najlepiej wysyłać wiadomości do danego członka. Podczas wysyłania masowych wiadomości Związek korzysta najczęściej z 3 języków – wybranie flagi pozwoli na określenie, którą z wiadomość otrzyma dany członek.
  3. Tutaj możesz zmienić część swoich danych osobowych, np. wprowadzić lub zmienić dane dotyczące numeru telefonu, adresu e-mail i konta bankowego. Istnieje także możliwość zapisania innego adresu pocztowego, jeżeli członek posiada inne miejsce zamieszkania, niż to zarejestrowane w systemie.
  4. Tutaj znajduje się link do rezerwacji apartamentu lub domku letniskowego. Można również sprawdzić dostępne dni wynajmu oraz saldo punktów.
  5. Tutaj znajdują się linki do ubiegania się o dofinansowania z funduszu chorobowego oraz zasiłku chorobowego. Znajdziesz również informacje na temat nabytych praw. Nabycie 100% praw przez członka rozpoczynającego pracę może zająć kilka miesięcy.
  6. Tutaj znajduje się link do złożenia wniosku w funduszu edukacyjnym, jak również informacja w którym z funduszy edukacyjnych dany członek posiada uprawnienia. Jeżeli członek posiada uprawnienia w dwóch funduszach edukacyjnych, łącznie 100% – związek sumuje fundusze i wypłaca pełną kwotę stypendium.
  7. W sekcji Ostatnia aktywność widoczne są informacje o ostatniej aktywności w każdej kategorii.

Rezerwacja domków letniskowych

Aby uzyskać dostęp do strony rezerwacji, kliknij w link Pełne prawo w ramce Funduszu urlopowego, w karcie personalnej. Na zdjęciu widać, że wybierając Wielkanoc 2024 (Páskar 2024) można nacisnąć na niebieską ikonę znajdującą się z boku, aby ubiegać się o domek w okresie Wielkanocy.

Na stronie rezerwacji widnieje mapa, na której znajdują się nieruchomości wakacyjne związku. Po kliknięciu na jeden z wybranych obszarów otwiera się lista znajdujących się tam obiektów (Vestfjörður w tym przykładzie poniżej), jednocześnie można zobaczyć status rezerwacji każdego obiektu w odpowiednim okresie.

This image has an empty alt attribute; its file name is kkkknn-1024x710.png

Strona rezerwacji

Po przejściu do obszaru rezerwacji, na karcie personalnej możesz wykonywać różne czynności, uzyskać informacje o poprzednich rezerwacjach i nie tylko.

This image has an empty alt attribute; its file name is Total-minar-sidur-2-1024x222.png

1. Tutaj członkowie mogą uzyskać dostęp do swojej umowy najmu, po wcześniejszym opłaceniu rezerwacji. Umowa najmu nie zostanie utworzona do czasu uiszczenia opłaty w pełnej wysokości – wówczas pojawi się ona tutaj, po prawej stronie w formacie pdf.

2. Jeżeli członek chce otrzymać umowę najmu pocztą elektroniczną, wystarczy kliknąć w kopertę, która pojawi się po prawej stronie rezerwacji.

3. Jeżeli członek chce zamieścić komentarz na temat najmu – na przykład sugestie dla Związku dotyczące przykładów ulepszeń – po prawej stronie pojawi się małe okno czatu, należy w nie kliknąć.

4. Podczas dokonywania rezerwacji należy uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 1000 ISK. Kolejno w banku członka zostaje zaksięgowane roszczenie z pozostałą kwotą rezerwacji. Opłatę należy uiścić najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem najmu, inaczej rezerwacja zostanie anulowana.

Zakupy w sklepie internetowym Eflingu

W sklepie internetowym Eflingu dostępne są kupony zniżkowe Islandair, karty kempingowe, karty wędkarskie, bilety na eventy Eflingu i nie tylko.

Po zalogowaniu się na Moich Stronach kliknij w Sklep internetowy (Vefverslun) znajdujący się na górnym pasku pośrodku. Następnie pojawi się lista rzeczy, dostępnych dla członków związku w korzystnych cenach.

Aby dokonać zakupu kliknij na obrazek koszyka widoczny poniżej. Po sfinalizowaniu zakupu otrzymasz wiadomość email z potwierdzeniem zakupu.

Ubieganie się o dofinansowania

Na karcie personalnej, w ramce funduszu chorobowego, po kliknięciu w Złóż wniosek o dofinansowanie pojawi się następująca strona

1. Pierwszą opcją, którą należy wybrać z rozwijanego menu, jest rodzaj grantu. Następnie pojawią się informacje dotyczące maksymalnej wysokości tego grantu, wymagane dane lub dokumenty niezbędne do jego uzyskania oraz warunki, które należy spełnić. Informacje te różnią się w zależności od dofinansowania.

2. Kolejnym krokiem jest załączenie dokumentów, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, np. dowodu wpłaty.

3. Należy wpisać informacje o wystawcy faktury.

4. Należy wpisać dane wnioskodawcy, takie jak; imię i nazwisko, numer kennitala, telefon komórkowy, adres e-mail i dane bankowe. W innym przypadku nie ma możliwości sfinalizowania transakcji. Jeżeli informacje te widnieją już w systemie, automatycznie pojawią się tutaj.

5. W tym miejscu wyświetlana jest informacja o uprawnieniach wnioskodawcy do otrzymania wnioskowanej dotacji z funduszu.

6. Jeżeli pracodawca nie odprowadzał prawidłowo składek, można to skorygować przesyłając odcinek wypłaty i podając kwotę składki. Błąd lub upór pracodawcy nie powinny mieć wpływu na uprawnienia członka do korzystania z funduszy związkowych.

Zasiłek chorobowy

Formularz wniosku o zasiłek chorobowy wygląda podobnie do formularza o dofinansowania. Wymagane jest natomiast przedstawienie dodatkowych zaświadczeń, takich jak zaświadczenie lekarskie i świadectwo pracy, a także informacji o zniżkach podatkowych.

Wniosek w funduszu edukacyjnym

Formularz wniosku o stypendia z funduszu edukacyjnego jest pod wieloma względami porównywalny do formularza z funduszu chorobowego. Członkowie Eflingu są uprawnieni do stypendiów z trzech funduszy edukacyjnych, w zależności od tego, na podstawie którego układu zbiorowego są zatrudnieni. System automatycznie wybiera właściwy fundusz. Z rozwijanego menu należy wybrać rodzaj stypendium. Kolejno należy załączyć fakturę i wprowadzić informacje o wystawcy faktury. Aby otrzymać dofinasowanie należy wcześniej upewnić się, że wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje dotyczące adresu e-mail, numeru telefonu i konta bankowego. Fundusz członkowski przeznaczony jest dla członków, którzy otrzymują wynagrodzenie zgodnie z układami zbiorowymi Związku zawartymi ze Stowarzyszeniem Islandzkich Gmin. Wpłaty z funduszu dokonywane są 1 lutego każdego roku, aż do 2024 roku. Członkowie, których prawidłowe dane widnieją w systemie Związku, otrzymają automatycznie płatność. Natomiast w przypadku braku np. informacji o rachunku bankowym, wniosek zostanie utworzony dopiero po prawidłowym wprowadzeniu tych informacji do systemu. W systemie Tótal każdy członek może wprowadzić swoje dane samodzielnie w karcie personalnej.